Nieuws

Nieuwe regels warmtemetingen bij appartementen

Vorige vrijdag keurde de Vlaamse regering een besluit rond warmtemetingen definitief goed. Het is nu enkel nog wachten op de publicatie hiervan in het Belgisch Staatsblad.

Nieuws

Wijziging informatieplicht vastgoed op 1 januari 2017

Op 1 januari 2017 wijzigen de richtlijnen voor de informatieplicht voor publiciteit bij vastgoed in overstromingsgevoelig gebied.

Welkom

U bevindt zich op de website van het project 'Consulent Waterbewust bouwen', de referentiesite voor alle info over waterbewust en waterrobuust bouwen.

U bevindt zich op de website van het project 'Consulent Waterbewust bouwen'.

Ontwerp private riolering

Waar naartoe met mijn terrasafvoer?

Waterrobuust bouwen

€ 0,00
€ 0,00

De infiltratiewaaier

€ 0,00
€ 0,00

Een schadegeval! Wat nu?

€ 0,00
€ 25,00

Fundament

€ 0,00
€ 25,00