Nieuwsbrieven

15 September 2017

Nieuwe aanstiplijst verordening hemelwater - Gebouwen beschermen tegen overstromingen van de openbare riolering- Wat met daken die voorheen op natuurlijke wijze afwaterden?

Bekijk nieuwsbrief


20 Juni 2017

Nieuwe watertoetskaart vanaf 1 juli 2017 - Bovengronds infiltreren, goedkoop is niet gelijk aan simpel - Aquaflanders en Vlario slaan handen in elkaar voor keuring privéwaterafvoer - De Watertoets: wat doe je ermee? - Speelplaats met infiltratieko...

Bekijk nieuwsbrief


30 Maart 2017

Bouwverbod in 1600 ha watergevoelig gebied - Riothermie: water als warmtebron - Het waterplein van de Urbanisten - Regenwaterput bij nieuwbouw tegen 6% btw? - Groendaken: onbekend is onbemind

Bekijk nieuwsbrief


15 December 2016

Hoe omgaan met collectieve hemelwaterinstallaties in appartementen?, 11 zaken die je nog niet wist…over het zoneringsplan en de lozing van huishoudelijk afvalwater, BENOR-merk beschikbaar op kunststof infiltratie- en bufferkratten

Bekijk nieuwsbrief