Nieuwsbrieven

15 December 2017

Richtlijnen ondergrondse infiltratievoorzieningen – Nieuwe aanstiplijst verordening hemelwater – Erfdienstbaarheden bij rioleringen – Analyse van bouwtechnieken in overstromingsgebied

Bekijk nieuwsbrief


15 September 2017

Nieuwe aanstiplijst verordening hemelwater - Gebouwen beschermen tegen overstromingen van de openbare riolering- Wat met daken die voorheen op natuurlijke wijze afwaterden?

Bekijk nieuwsbrief


20 Juni 2017

Nieuwe watertoetskaart vanaf 1 juli 2017 - Bovengronds infiltreren, goedkoop is niet gelijk aan simpel - Aquaflanders en Vlario slaan handen in elkaar voor keuring privéwaterafvoer - De Watertoets: wat doe je ermee? - Speelplaats met infiltratieko...

Bekijk nieuwsbrief