Nieuws

‘Als we nu niks doen, komt ons drinkwater in de problemen’

aldus Patrick Willems in de Standaard.

Kennis

Wat met bronbemalingen en omgevingsaanvragen?

Het decreet omgevingsvergunning legt op dat stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) die een project vormen, samen aangevraagd moeten worden. Met de inwerkingtreding van de Codextrein werd het “onlosmakelijk karakter” van de omgevingsvergunning een stuk uitgehold door uitzonderingen toe te laten, zoals voor de bronbemaling.

Welkom

U bevindt zich op de website van het project 'Consulent Waterbewust bouwen', de referentiesite voor alle info over waterbewust en waterrobuust bouwen.

U bevindt zich op de website van het project 'Consulent Waterbewust bouwen'.

Waterbewust bouwen

Overzicht filters hemelwaterput

Waterrobuust bouwen

€ 0,00
€ 0,00

De infiltratiewaaier

€ 0,00
€ 0,00

Een schadegeval! Wat nu?

€ 0,00
€ 25,00

Fundament

€ 0,00
€ 25,00