Algemeen Waterverkoopreglement

 

Wanneer:

Van kracht sinds 1 juli 2011


Wat:

- Omschrijft de rechten en plichten van enerzijds de watermaatschappijen en de rioolbeheerders en anderzijds hun klanten

- Vormt een algemeen kader voor de dagelijkse relatie tussen beide partijen.

- De voorziening van leidingwater en de opvang, afvoer en zuivering van afvalwater

- Vroeger pasten alle watermaatschappijen en rioolbeheerders hun eigen reglement toe, het Algemeen Waterverkoopreglement bracht meer éénvormigheid.
 

Afspraken omtrent:
1. de levering van leidingwater
2. de afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater

3. de aanrekening van de kosten

Keuring Binneninstallatie

 

Keuring Privé-Waterafvoer

 

Wanneer:

Verplichte keuring sinds 1 juli 2011 (Waterverkoopreglement)

 

Verplichte keuring

1. Vóór de eerste ingebruikname van de privéwaterafvoer;

2. Bij belangrijke wijzigingen aan de privéwaterafvoer;

3. Na het vaststellen van een inbreuk op de gelijkvormigheid van de privéwaterafvoer, op verzoek van de rioolbeheerder;
4. Bij het aanleggen van een gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein, volgens de bepalingen van de Vlaamse milieureglementering VLAREM II.


Wat:

Nagaan of de privéwaterafvoer voldoet aan alle wettelijke en technische voorschriften.


Controle:

1. Nagaan of het afvalwater (correct) aangesloten is:
- op de openbare riolering als de openbare weg van een openbare riolering is voorzien;
- op de septische put in het collectief te optimaliseren buitengebied;
- op de individuele zuivering (IBA) in het individueel te optimaliseren buitengebied.


2. De scheiding van regenwater en afvalwater op het private terrein nagaan. In geval van een nieuwbouwwoning zal de aanwezigheid van de regenwaterput ook worden gecontroleerd.
De keuring doet geen uitspraak over de hydraulische werking van de privéwaterafvoer.