Afvalwater

Inwonersequivalenten (I.E.) voor speciale gebouwen

28 november 2017

In de Waalse reglementering met betrekking tot de opvang van stedelijk afvalwater wordt een tabel opgegeven ter bepaling van het inwonersequivalent voor speciale gebouwen. U kan een I.E. bepalen voor kantoren, werkplaatsen, scholen, hotels, restaurants,... voor de inschatting van de septische put of IBA.