Nieuws

Stad start met Waterplan

5 maart 2018

De stad Antwerpen start met een Waterplan. Het team dat het plan zal uitwerken, is nu bekend. Het zal een stadsbrede visie op water ontwikkelen en uitdenken hoe het terug een plek kan krijgen in de stad.

Copyright: De Urbanisten

Water, in de lucht of in beken en leidingen, is een levensnoodzakelijk goed. Nochtans is de aanwezigheid ervan geen constant gegeven.

 

Waterinfrastructuur onder druk

Door de klimaatverandering zal  extreme regenval in de toekomst meer voorkomen dan vroeger. Daarnaast zal het aantal dagen met extreme hitte stijgen, met als gevolg langere periodes van droogte en verlaging van grondwaterstanden. In steden wereldwijd, en dus ook in Antwerpen, zal dat voelbaar zijn. Niet alleen de klimaatverandering, ook de toenemende bevolkingsdichtheid en verstedelijking zetten de bestaande waterinfrastructuur meer en meer onder druk.

 

Team met wereldwijde ervaring

Om te anticiperen op die veranderingen start de stad Antwerpen met de opmaak van een Waterplan. In dat plan wil ze een stadsbrede visie ontwikkelen en praktijkgerichte korte- en langetermijnoplossingen uitdenken om water opnieuw een plek te geven in de stad. Om dit plan uit te werken werd gezocht naar een gedreven team van ontwerpers, waterbouwkundige ingenieurs en communicatiespecialisten. Die opdracht werd gewonnen door het samenwerkingsverband ‘De Urbanisten, Witteveen+Bos België en Common Ground’. Dit team heeft een wereldwijde ervaring met de opmaak van waterplannen en is bekend van onder andere het Waterplein in Rotterdam.

 

Integratie in het stadsbeeld

De stad anticipeert vandaag al op de klimaatverandering. Zo houdt ze er rekening mee bij stadsontwikkelingsprojecten zoals bijvoorbeeld Nieuw Zuid en de Zuiderdokken. Maar ze zet ook in op maatregelen zoals het stimuleren van groendaken.

 

Het gekozen team zal het komende anderhalf jaar een plan ontwikkelen dat aangeeft hoe Antwerpen in de toekomst nog meer kan inzetten op water in alle stadsontwikkelingsprojecten. Het waterplan mikt op de integratie van water in het stadsbeeld, waardoor de kwaliteit en leefbaarheid voor inwoners en bezoekers van de stad verbetert.

 

Concrete handvaten

Parallel aan dit ruimere schaalniveau zal het waterplan ook zeer concrete ontwerp- en beheertools uitwerken, die eenvoudig te gebruiken zijn in het openbaar domein. Denk bijvoorbeeld aan infiltratiezones in plantvakken en onder parkeerplaatsen.

 

Partners

Omwille van de aard en de schaal van de ingrepen zullen zowel inwoners, mensen die werken in Antwerpen als bezoekers betrokken worden. Ook Water-link en Aquafin zullen actief meewerken aan de opmaak van het Waterplan. De gedeelde doelstelling is dat Antwerpen, de stad die haar ontstaan te danken heeft aan water, water terug een belangrijke plaats geeft.
 

Bronnen
  • Stad Antwerpen