Onze watervoorraden komen steeds vaker onder druk te staan, onder meer door het stijgende aantal droogteperiodes en de toenemende bevolkingsdichtheid. Om hieraan te verhelpen, wordt de toepassing van waterbesparende maatregelen, zoals het installeren van waterbesparende sanitaire toestellen, sterk aangemoedigd. In dit artikel wordt de aandacht toegespitst op toiletten met een kleiner spoelvolume en op waterloze urinoirs en wordt er dieper ingegaan op de aanpassingen die hun installatie met zich meebrengt.

Toiletten met een kleiner spoelvolume

 

Aan de universiteit van São Paulo in Brazilië werd er recentelijk onderzoek gevoerd naar de doeltreffendheid van waterbesparende toiletten en naar hun impact op de afvoerinstallatie (*). In de eerste fase van dit onderzoek werden twintig verschillende toiletten in laboratoriumomstandigheden beproefd om na te gaan of zij voldeden aan de normatieve eisen. Van deze toiletten had een deel een spoelvolume van 4,8 liter en een ander deel een spoelvolume van 6,8 liter dat gereduceerd werd tot 4,8 liter. Uit deze proeven is gebleken dat slechts vijf van de twintig beproefde toiletten in overeenstemming waren met alle voormelde eisen. Het ging hierbij telkens om toiletten die ontworpen waren met een spoelvolume van 4,8 liter.

 

Vervolgens werd in tien aanpalende huizen overgegaan tot de vervanging van de aanwezige toiletten met een spoelvolume van 6,8 liter door toiletten met een spoelvolume van 4,8 liter (telkens twee exemplaren van de vijf in het laboratorium gevalideerde toiletten). Hierbij werden er geen verdere aanpassingen aan de afvoerinstallatie doorgevoerd. Het waterverbruik werd vóór en na de vervanging van de toiletten gemonitord en de riolering werd stroomafwaarts uitgerust met camera’s. Hoewel de bewoners geen klachten hadden, bleek echter dat zij, zelfs met de in laboratoriumomstandigheden goedgekeurde toiletten, nagenoeg geen water bespaarden en dat er zich bovendien een ernstig verstoppingsprobleem ontwikkelde in de riolering als gevolg van de gereduceerde spoelvolumes.

 

Deze onderzoeksresultaten bevestigen wat reeds in eerdere onderzoeken aangetoond werd, namelijk dat het verkleinen van het watervolume van de spoelbak geen goede oplossing is om water te besparen enerzijds en dat er bij de vervanging van oude toiletten door waterzuinigere modellen rekening gehouden moet worden met de diameter en de helling van de stroomafwaartse leidingen anderzijds.

 

(*) Zie het artikel Field evaluation of water consumption and drainage system performance when 6.8Lpf toilets were replaced by 4.8Lpf toilets, Valencio I., Goncalves O., CIB W062, 2017.

 

 

 

 

 

Documenten
Pdf_versie artikel

29/05/2018 - PDF