Nieuws

Afschakelplan water op komst?

29 mei 2019

Het zogenaamde “afschakelplan water” kwam recent in de media.
Het voorbereiden van een eventuele afschakelfase maakt deel uit van het actieplan droogte en overstromingen dat de Vlaamse Regering op 5 april 2019 goedgekeurd heeft.

Het is verstandig om voorbereidingen te treffen voor “worst case” droogtescenario’s en periodes van waterschaarste, maar paniekvoetbal is niet nodig.  De kans dat er deze zomer geen water meer uit de kraan komt is volgens de Minister van Leefmilieu héél erg klein. 

 

Tegen de zomer van 2020 moet er een plan zijn dat voorrangsregels vastlegt voor watergebruik bij grote droogte. Omwille van de verregaande complexiteit zoekt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een externe partner om het project mee uit te werken en te concretiseren. Het plan zal betrekking hebben op de verschillende soorten water: kraantjeswater, grondwater en oppervlaktewater.  Voor bedrijven illustreert dit nogmaals het belang om te investeren in waterbesparende maatregelen, regenwateropvang, waterrecuperatie en waterhergebruik.  Zo wordt men minder afhankelijk van (grond)waterbronnen en leidingwater en beperkt men de bedrijfsrisico’s in periodes van extreme droogte.

 

 

Bronnen
  • Unizo