Drinkwater

Zelf drinkwater winnen: niet zonder risico

Ir.-Arch. Julie Alboort • 19 januari 2023

Als architect krijg je af en toe van een klant te horen dat er 'een put met drinkwater' is. Anderen verwijzen naar een bron op het perceel of zelfs naar een eigen installatie om hemelwater te zuiveren. Maar is het eigenlijk wel aangewezen om zelf drinkwaterproductie te voorzien?

Gebruik van water in huis: wat zegt de wet? 

Het wettelijk kader over het gebruik van water in huis is vastgelegd in het 'decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending'. In dit decreet wordt zowel water bestemd voor menselijke aanwending als water bestemd voor menselijke consumptie gedefinieerd.

 

Water bestemd voor menselijke consumptie is al het water dat onbehandeld of na behandeling bestemd is voor drinken, koken, voedselbereiding, vaat of persoonlijke hygiëne, ongeacht de herkomst en ongeacht de wijze van levering met uitzondering van: natuurlijk mineraalwater dat is erkend overeenkomstig het KB van 08/02/1999 en water dat beschouwd wordt als een geneesmiddel.

 

Water dat bestemd is voor menselijke aanwending omvat niet alleen het water voor menselijke consumptie, maar ook tweedecircuitwater (hemelwater) en al het water dat gebruikt wordt voor huishoudelijke, agrarische of industriële toepassingen.

 

De wetgeving bepaalt dus niet de herkomst, maar wel het gebruik en koppelt dit aan de waterkwaliteit. In theorie kan putwater voldoen aan de kwaliteitseisen. Maar ook dan zijn er nog belangrijke vragen te stellen.

Kwaliteitseisen van water

Wenst je opdrachtgever putwater of hemelwater te gebruiken voor menselijke consumptie? Dan moet dit water voldoen aan de voorwaarden en normen uit het 'Besluit van de Vlaamse regering van 13/12/2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie'. Dit is dezelfde regelgeving die geldt voor water geleverd door de drinkwatermaatschappij.  De bijlage II van het besluit bevat de frequentie van de controles op de waterkwaliteit (audit of bewaking) die uitgevoerd moet worden. Die frequentie is afhankelijk van de hoeveelheid water dat gebruikt of geproduceerd wordt.

Wie consumeert het water uit private waterwinning?

Voor wie dit water enkel voor eigen gebruik aanwendt (de ‘eigen waterwinner’), zijn de regels beperkt. Bij ingebruikname moet een uitgebreide analyse gebeuren (een audit), daarna om de tien jaar.

 

Wie als private waterleverancier wil optreden - bijvoorbeeld een school die dit water door de leerlingen laat consumeren - zal een strenge controle ondergaan. Net zoals de drinkwatermaatschappijen zijn zij verantwoordelijk voor het opvolgen van de kwaliteit van het gebruikte water en de rapportage hierover. De wetgeving voorziet in de jaarlijkse opmaak van een controleprogramma en regelt de minimumfrequentie van de staalnames.

 

Meer informatie vind je terug op de website van VMM.

Eigen drinkwatervoorziening: niet zonder risico's

Er bestaat een wettelijk kader dat kwaliteitseisen oplegt voor het water. Maar is het wel aan te raden om (gezuiverd) putwater en gezuiverd hemelwater als drinkwater te gebruiken? De Vlaamse Milieumaatschappij raadt dit af.

 

  • Voor toepassingen zoals drinken, koken, vaatwas, bad en douche moet het water aan de strenge kwaliteitseisen voor drinkwater voldoen. Kraantjeswater is daarvoor het meest geschikte, veilige (en meest gecontroleerde) water.
  • Hemelwater dat correct wordt opgevangen is dan weer  goed geschikt voor watertoepassingen die niet aan de hoogste kwaliteitsnormen moeten voldoen. Denk bijvoorbeeld aan toiletspoeling, poetswater, wasmachine, buitenkraan, …
  • Putwater kan daar ook voor worden gebruikt, maar dat is niet zo milieuvriendelijk. Wie putwater verbruikt moet trouwens (net zoals bij kraantjeswater) ook kosten betalen voor de afvoer en zuivering van het afvalwater.

 

Hemelwater of putwater  ook gebruiken voor menselijke consumptie heeft wel wat risico’s. De drinkwatermaatschappijen controleren dagelijks de kwaliteit van het water. De controle van het  water van een eigen productie, is veel beperkter. Als er een kwaliteitsprobleem is - zoals een bacteriële infectie - wordt dit niet of niet zo snel gedetecteerd. Is dit een risico dat je wil nemen? Het gaat om je gezondheid én de gezondheid van anderen.

Dubbele leidingen in huis

Als er naast leidingwater ook tweedecircuitwater aanwezig is, gelden alle voorschriften van het technisch reglement van Aquaflanders. Dit is zo opgelegd in het 'Algemeen Waterverkoopreglement artikel 7 §1'. Deze voorschriften moeten verhinderen dat er contaminatie mogelijk is vanuit het tweedecircuitwater naar het drinkwaternet. Een rechtstreekse aansluiting waarbij hemelwater of putwater in contact komt met het leidingwatercircuit is verboden.

 

Vergeet niet dat het plaatsen van een tweedecircuitinstallatie als belangrijke wijziging aan de binneninstallatie en de privéwaterafvoer geldt. Voor de ingebruikname ervan moet een keuring gebeuren (zie artikel 7 §3 en artikel 12 §1 van het Algemeen Waterverkoopreglement).

Nuttige links
Extra info op de website van VMM

Meer informatie over het gebruik, de controles e.d. van putwater vind je terug op de website van VMM.

Het Algemeen Waterverkoopreglement

Meer informatie over de keuring van de sanitaire binneninstallatie vind je terug in het Algemeen Waterverkoopreglement.