Het water wordt toegelaten in de constructie, maar de schade moet beperkt blijven en de herstellingen na een overstroming gering. In Vlaanderen spreekt men ook over ‘waterbestendig’ bouwen.

Omschrijving

 

In vele bestaande constructies in overstromingsgebied kunnen we niet vermijden dat het water bij een overstroming naar binnen komt. In die gevallen vormt het wet proof concept een belangrijke strategie om wateroverlast en schade aan de constructie te voorkomen.

 

Het wet proof concept is gebaseerd op een droge uitgangssituatie. Bij een overstroming wordt het water toegelaten in de constructie. De schade en de herstellingen ten gevolge van wateroverlast worden beperkt door het gebruik van waterbestendige materialen, dat wil zeggen waterdichte en waterdrukbestendige materialen. De structurele integriteit van het gebouw blijft intact. Drogen en schoonmaken na een overstroming worden een stuk eenvoudiger.

 

Technische aanpak en aandachtspunten

 

Structuur


Het wet proof concept is uitsluitend aanbevolen om bestaande constructies in overstromingsgebied waterrobuust te maken. Cruciaal is dat de bestaande structuur de opwaartse kracht van het water in geval van een overstroming moet kunnen weerstaan. Als te verwachten valt dat het water heel snel opkomt, met een hoge snelheid en een grote waterhoogte, kan dat de stabiliteit van het gebouw in gevaar brengen. Een voorafgaand stabiliteitsonderzoek is in dat geval aangewezen.

 

Technieken


Omdat het water bij het wet proof concept tot in het gebouw komt, dringt een aantal maatregelen zich op om de technieken te beschermen tegen waterschade.

 

 • Watergevoelige elektro krijgen een plaats boven het waterniveau, bijvoorbeeld op een verhoog of vastgemaakt aan een wand.
 • Stopcontacten, elektriciteitskasten en meterkasten komen het best zo hoog mogelijk.
 • Ondergrondse stookolietanks of tanks met te lage vul- en ontluchtingsopeningen zijn te mijden. In geval van een overstroming kan de tank immers opdrijven of stookolie verliezen. Indien een ondergrondse tank de enige optie is, moet ze stevig worden verankerd. Een betonnen voetplaat of dekplaat kan de (grond)waterdruk neutraliseren.

 

Waterrobuuste maatregelen


In het wet proof concept dringt het water in geval van een overstroming binnen in het gebouw. Waterrobuuste maatregelen mikken bij dit concept dan ook in eerste instantie op het beperken van schade aan het gebouw ten gevolge van binnendringend water.


De overstromingsschade hangt af van de aard van de overstroming (CEPRI, 2012 en Kreibich, 2012). De belangrijkste kenmerken zijn waterhoogte, duur, stroomsnelheid en vervuilingsgraad.


In de wet proof strategie wordt de bestaande constructie waterrobuust beschermd tot een vooraf bepaald hoogtepeil dat rekening houdt met het niveau van het water in geval van een overstroming met een bepaalde terugkeerperiode. Het heeft weinig zin om de constructie over haar volledige hoogte wet proof te beschermen.

 

De maatregelen van het wet proof concept zijn permanent. Er zijn dus geen extra acties nodig vlak voor een dreigende overstroming.

 

 • Voer de binnenafwerking minstens tot het kritieke waterniveau uit in waterresistente materialen. Goed bestand tegen water zijn onder andere beton, steen, baksteen, keramische tegels, epoxyverf, metaal en hout dat van nature of door behandeling resistent is tegen houtrot. Niet of slecht bestand tegen water zijn onder andere gipskartonwanden, ingeblazen isolatie, isolatie op basis van glasvezel, tapijt, triplex, multiplex en niet onder druk behandeld hout.
 • Plaats keukenkasten en ander vast meubilair op pootjes.
 • Plaats geen schadegevoelige infrastructuur in kelders of andere ondergrondse ruimten, deze worden immers het eerste getroffen bij wateroverlast;
 • Een overstroming veroorzaakt extra druk op de openbare rioleringen. Terugslagkleppen op de afvoerleidingen kunnen terugstroom uit de openbare riolering naar het gebouw vermijden.
 • Gebruik waterdichte en verankerde deksels voor hemelwaterputten, zodat er geen overstromingswater vermengd wordt met het recuperatiewater.
 • Met een pomp en pompput kunt u het waterniveau tijdens een overstroming verlagen en na de overstroming alles snel laten drogen. Geautomatiseerde pompsystemen treden ook in werking als er niemand aanwezig is.

 

Toepassingsgebied

 

Het wet proof concept is alleen aanbevolen om bestaande woningen in overstromingsgevoelig gebied te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van een overstroming.

Bij nieuwbouwprojecten moet u uiteraard te allen tijde vermijden dat het water binnendringt in geval van een overstroming. Daarom past u het wet proof concept daarvoor beter niet toe.

l: Waterdichting, m: Baksteen & Waterbestendige isolatie, r: Beton (CG-Textures)

SWOT-analyse (strenghts–weaknesses–opportunities–threats)

 

S            

 • Beschermt bestaande gebouwen tegen de schadelijke gevolgen van overstromingen.
 • Biedt een oplossing voor bestaande gebouwen in overstromingsgevoelig gebied.
 • Levert met een beperkte investering een grote beperking van schade op.

 

W          

 • Na een overstroming zijn er schoonmaak- en herstelwerkzaamheden.
 • Niet geschikt voor nieuwbouwprojecten.

 

O           

 • Beschermt bestaande gebouwen tegen de schadelijke gevolgen van overstromingen.

 

T            

 • Technische uitvoering (hoe een bestaande structuur waterrobuust maken?).
 • Tekort aan technische kennis.
 • Marktaanbod.
 • Beperkingen door bestaande randvoorwaarden (bv. de structuur van een bestaand gebouw moet bestand zijn tegen overstromingen).