Ontwerp private riolering

Eén uniform projectreglement riolering

Fluvius • 15 maart 2021

Sinds 01/01/2021 één uniform reglement van toepassing voor de aanleg van riolering in nieuwe verkavelingen en bouwprojecten. Fluvius verduidelijkt de impact.

Waarop is het reglement van toepassing?

 

Het reglement is van toepassing:

  • op alle aanvragen vanaf 01/01/2021 en vervangt voor deze aanvragen alle voorgaande reglementen voor aanleg van riolering en RWA-stelsels bij verkavelingen en bouwprojecten. Het moment waarop Fluvius de aanvraag binnen krijgt is belangrijk!
  • in het geografisch gebied waarin en voor zover de netbeheerder de hogervermelde activiteiten uitvoert.

 

Wat houdt dit reglement in?

 

Het projectreglement legt alle technische bepalingen vast met betrekking tot de aanleg van riolering in nieuwe verkavelingen en bouwprojecten.

Door te evolueren naar één uniform projectreglement voor riolering binnen Fluvius streeft het naar:

  • Eenduidige regels voor projectontwikkelaars zowel op administratief, technisch als financieel vlak.
  • Een efficiënt verloop van de projecten.
  • Een kwaliteitsvolle realisatie van projecten met een lange levensduur.


Vraag advies bij de start van je rioleringsdossier

 

Fluvius helpt je graag om de omgevingsvergunning voor projecten met gezamenlijke rioleringen op een efficiënte manier aan te vragen. Neem hiervoor bij de start van je rioleringsproject contact met je contactpersoon van Fluvius op. Doel van dit preadvies is om je rioleringsontwerp volledig af te stemmen op de voorschriften van Fluvius.

 

Stappenplan voor een vlot verloop van de verwerking van je omgevingsvergunning

 

  • Maak het rioleringsontwerp op voor de nieuwe verkaveling op openbaar of semi-openbaar terrein.
  • Vraag preadvies aan Fluvius vóór je de aanvraag voor de omgevingsvergunning indient.
  • Dien het conforme preadvies samen met de omgevingsvergunning in.

Hier vind je meer informatie

 

De bepalingen en de tarieven zijn terug te vinden op de website van Fluvius.