Het deel van het terrein waarop de constructie wordt gebouwd, wordt opgehoogd.

Omschrijving

 

Het terrein of maaiveld wordt opgehoogd. Daardoor overstroomt de constructie niet en ondervindt ze uiteraard geen hinder ten gevolge van wateroverlast.

 

Een nadeel van dit concept is dat de ophoging van het terrein kostbare ruimte voor water inneemt, wat elders op het terrein moet worden gecompenseerd.

 

Als het terrein in helling wordt opgehoogd, wordt het hemelwater afgeleid naar lager gelegen terreinen, zodat de overstromingsproblematiek wordt verlegd.

 

Technische aanpak en aandachtspunten

 

Structuur

 

De structuur van een terpgebouw vereist geen specifieke aandacht. Het terpgebouw kan opgebouwd worden als een traditioneel gebouw.

 

Technieken

 

Omdat het terpgebouw verhoogd is ten opzichte van het omliggende maaiveld, kunnen de technieken op de traditionele manier worden aangelegd zonder extra aandachtspunten.

 

Waterrobuuste maatregelen

 

Er zijn geen extra waterrobuuste maatregelen nodig om het terpgebouw te beschermen tegen overstromingen.

 

De ruimte voor water die het maaiveld of het gebouw inneemt, moet ergens anders op het terrein worden gecompenseerd.

 

Toepassingsgebied

 

Het concept van het terpgebouw kan worden toegepast voor nieuwbouwprojecten in overstromingsgebied. Omdat het terrein plaatselijk wordt opgehoogd, waardoor ruimte voor water wordt ingenomen, geniet deze strategie niet de voorkeur en zal de ingenomen ruimte voor water steeds moeten gecompenseerd worden. Deze bouwmethode is daarnaast enkel geschikt voor gebieden waar geen belangrijke stroming van water is, aangezien hierdoor meer water naar naastliggende percelen kan gestuwd worden.

 

De ruimte voor water die wordt ingenomen, moet ergens anders op het terrein worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door op het perceel eenzelfde volume af te graven boven de hoogste grondwaterstand en er daarnaast over te waken dat de oppervlakte overstromingsgebied eveneens constant wordt gehouden.

SWOT-analyse

 

S           

  • Het gebouw ondervindt geen hinder in geval van een overstroming.

  • Er zijn geen aangepaste fundering of bouwwijze nodig.

 

W          

  • Er wordt waardevolle ruimte voor water ingenomen, zodat de overstromingsproblematiek wordt verlegd naar lager gelegen terreinen.

  • Niet altijd mogelijk om op het eigen perceel ook effectief te compenseren

 

O           

  • Het gaat om een dynamische omgevingsaanleg, waarin een evenwicht wordt gezocht tussen de ophoging en verlagingen waar het water kan worden opgevangen.

 

T            

  • Het gaat om een statische vorm van bouwen. Overstromingen blijven onvoorspelbaar. Zal het voorziene peil op termijn volstaan?