architect in de praktijk

Opgelet: 'nieuwe' watertoetskaarten

6 juli 2021

Vergunningverlenende overheden hanteren vandaag al nieuwe, maar nog niet wettelijk bekrachtigde kaarten voor hun adviezen. De kaarten zijn bovendien nog niet op elk online platform consulteerbaar. Veel architecten krijgen dan ook ongunstige adviezen die, mits correcte informatie, te vermijden waren geweest.

Zeer recent waren er opnieuw tal van overstromingen op Vlaamse bodem. De nood is hoog om actie te ondernemen zodat we deze overstromingen een halt kunnen toeroepen. Eén van de handvaten om overstromingen van gebouwen te voorkomen is het correct informeren van de burger en de architect via overstromingskaarten. Zo kunnen per project gepaste maatregelen genomen worden. Maar hierbij stuit de architect momenteel op een zeer onduidelijke situatie.

 

Verouderde watertoetskaarten

 

Volgens het huidige decreet wordt er gewerkt met 5 kaartensets: van nature overstroombare gebieden (NOG), recent overstroomde gebieden (ROG), mijnverzakkingsgebieden, watertoetskaarten (mogelijk overstroombare gebieden en effectief overstroombare gebieden) en risicozones voor overstromingen.

 

Voornamelijk de watertoetskaarten worden dagelijks gebruikt door architecten. Deze kaartenset is van groot belang voor architecten, omdat in de ingekleurde gebieden vaak bijkomende eisen door de vergunningverlenende overheden worden opgelegd inzake buffering van regenwater. De kaarten dateren al van 2017, hadden een aantal tekortkomingen en waren aan herziening toe.

 

'Toekomstige overstromingskaarten'

 

Om aan de tekortkomingen van de huidige kaarten tegemoet te komen werden aan de hand van simulaties nieuwe kaarten opgemaakt. Deze kaarten zijn echter nog niet officieel van toepassing. De nieuwe kaarten zijn voorlopig gepubliceerd als "toekomstige" overstromingskaarten op www.waterinfo.be/overstromingsrichtlijn, maar zijn nog niet beschikbaar op andere locaties zoals Geopunt.be, de verzamelplaats van alle officiële kaartmateriaal voor de architect.

 

De vergunningverlenende overheden gebruiken de nieuwe kaarten vandaag al officieus om hun adviezen op te maken, maar de architecten maken meestal nog gebruik van de oude kaarten op Geopunt. Hierdoor ontstaan tal van ongunstige adviezen die vermeden zouden kunnen worden.

 

Met het NAV nemen we momenteel actie om de nieuwe overstromingskaarten zo snel mogelijk officieel te maken. Wij hopen dat de minister ons hierin volgt en de kaarten binnenkort bekrachtigt.