De constructie is zo opgevat dat ze bij een overstroming door de druk van het water naar boven komt en gaat drijven, zodat het water niet naar binnen kan.

Omschrijving

 

De dynamische strategie van amfibisch bouwen speelt in op het waterniveau. De constructie komt bij een overstroming door de druk van het water naar boven en gaat drijven, zodat het water niet naar binnen kan dringen.

 

Een amfibisch gebouw is gebaseerd op een natte of een droge uitgangssituatie. In een normale droge toestand rust de woning op haar traditionele fundering. Bij een overstroming komt het gebouw door het drijflichaam van de constructie los van zijn fundering en beweegt het mee met het waterniveau.

 

Amfibisch bouwen wordt vandaag slechts sporadisch toegepast, omdat deze strategie heel wat praktische en technische aandachtspunten met zich meebrengt, zoals de toegankelijkheid en de aansluiting van riolering en nutsvoorzieningen.

 

Technische aanpak en aandachtspunten

 

Structuur

 

Dankzij de structuur van een amfibisch gebouw kunnen we inspelen op een variërend waterpeil.

 

Amfibische gebouwen bezitten namelijk zowel een traditionele fundering als een drijflichaam. In een droge situatie draagt de traditionele fundering de lasten af op de bodem. Als het waterpeil stijgt, gaat het amfibisch gebouw drijven door middel van het drijflichaam.

 

De traditionele fundering bestaat meestal uit een aantal funderingspalen, waarop in droge toestand het drijflichaam rust. Rubberblokken tussen de funderingspalen en het drijflichaam garanderen dat het gebouw horizontaal staat en voorkomen scheefstand.

 

Het drijflichaam wordt doorgaans uitgevoerd als een massief betonnen, waterdichte kuip en met een koppelconstructie verankerd aan (flexibele) meerpalen. Daardoor kan de constructie mee bewegen met het waterniveau en wordt voorkomen dat het amfibisch gebouw bij hoog water zou wegdrijven.

 

Om het gewicht van de bovenbouw zo licht mogelijk te houden, is een uitvoering in houtskeletbouw mogelijk. Wanden en vloeren uit massief beton kunnen een laag zwaartepunt en dus meer stabiliteit opleveren.

 

Technieken

 

Omdat een amfibisch gebouw dynamisch inspeelt op het waterniveau, moeten de technieken daaraan worden aangepast.

  • De elektrische bekabeling voor telefonie, tv en internet kunt u in het gebouw brengen met behulp van een flexibele kabel.
  • Elektriciteit, water en gas kunt u in een lus aanleggen met behulp van een flexibele kabel die u dan wel vorstvrij moet plaatsen.
  • Verwarmen met stookolie is mogelijk. U kunt de stookolietank bovengronds opstellen en met flexibele leidingen verbinden met het amfibisch gebouw. De tank moet hoog genoeg staan, zodat hij geen hinder ondervindt bij hoger waterstanden, of hij moet stevig verankerd zijn. U kunt de stookolietank ook in het betonnen drijflichaam plaatsen indien dat laatste daarop is berekend. De stookolietank vormt in dat geval een extra gewicht dat, mits goed geplaatst, in drijvende toestand voor een extra stabilisatie van het gebouw kan zorgen.

 

Waterrobuuste maatregelen

 

Amfibisch bouwen op zich voorkomt dat het gebouw hinder ondervindt in geval van een overstroming. Er zijn geen extra waterrobuuste maatregelen nodig.

 

Toepassingsgebied

 

Het amfibisch gebouw heeft in Vlaanderen nog geen ingang gevonden. In Nederland werd het al enkele malen toegepast en slaagde men er in comfortabele gebouwen te realiseren. Ook in andere landen, bijvoorbeeld Tsjechië, onderzoekt men de mogelijkheden van amfibische gebouwen.

 

In vergelijking met een traditioneel gebouw vergt een amfibisch gebouw extra zaken zoals funderingsmethodieken, een drijfmethode en andere voorzieningen. Bovendien kunnen er heel wat praktische en technische problemen opduiken, zoals de toegankelijkheid of de aansluiting van riolering en nutsvoorzieningen. Daardoor zal het concept in Vlaanderen waarschijnlijk slechts beperkt worden toegepast.

l: Amfibisch gebouw (Port X), m: Amfibisch gebouw (Dura Vermeer), r: Amfibisch gebouw (Dura Vermeer)

SWOT-analyse

 

S            

  • Het is een dynamische vorm van bouwen.

  • Het concept neemt slechts een beperkte ruimte voor water in.

 

W          

  • Het concept vergt een duurdere constructie.

 

O           

  • Het gaat om een nieuwe woonvorm die inspeelt op de veranderende klimatologische context/realiteit.

 

T            

  • Er moeten nog veel technische en praktische problemen opgelost worden, onder andere scheefstand en de aansluiting van nutsvoorzieningen.

  • Wat met de ontsluiting van amfibische gebouwen bij een variërend waterpeil?