Nieuws

Regels rond vrijstelling, melding en hemelwater gewijzigd

8 september 2016

Het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 is op 29 september 2016 in werking getreden. Hierdoor veranderen de vrijstellingsregels rond stedenbouwkundige vergunningen, de meldingsplicht en de hemelwaterverordening.

Met de inwerkingtreding geldt de verplichting voor de plaatsing van een infiltratievoorziening niet enkel voor vergunningsplichtige werken, maar voor alle handelingen (vermeld in artikel 3, en niet bedoeld in artikel 4 van diezelfde verordening) waarop de verordening van toepassing is behalve als het goed kleiner is dan 250 vierkante meter.