Nieuws

Aqua Belgica waarschuwt voor malafide waterbehandelaar

12 oktober 2016

Aqua Belgica waarschuwt voor malafide waterbehandelaars die zich voordoen als lid van de vakorganisatie en onwaarheden verkondigen. Via de website www.voorkom-kalkaanslag.be en via www.renowizz.be beweren de waterbehandelaars dat de kwaliteit van het drinkwater niet goed is en proberen ze op deze manier hun producten aan de man te brengen. Aqua Belgica distantieert zich van dergelijke praktijken en laat weten juridische acties te ondernemen om de online communicatie en het ronselen van klanten op deze manier te stoppen.

Op de website www.voorkom-kalkaanslag.be en www.renowizz.be maken malafide waterbehandelaars promotie voor hun producten door onwaarheden te vertellen betreffende het drinkwater dat aangeleverd wordt door de drinkwatermaatschappijen. Ze beweren dat “Het water uit uw kraan lang niet zo goed is als uw waterbedrijf u wilt laten geloven.”.
Bij deze stelling wordt het logo van Aqua Belgica misbruikt en wordt zo de indruk gegeven dat de waterbehandelaars in kwestie lid zijn van de vakvereniging, wat duidelijk niet het geval is. Tevens worden de promotiefilm en de inhoudelijke kennis van Aqua Belgica gebruikt op de website.
 
Aqua Belgica wenst zich formeel te distantiëren van dergelijke uitspraken en start dan ook een juridische procedure om de foutieve beweringen offline te halen én om het misbruik van het logo aan te vechten. Op die manier wil ze consumenten terdege informeren en de kwaliteit van het logo waar de vakvereniging voor staat, vrijwaren.
 
Leden van Aqua Belgica ondertekenen elk jaar een deontologisch charter waarbij ze verklaren de regels voor eerlijke reclame te respecteren; in haar publiciteit- en promotiemateriaal geen valse of misleidende verkoopargumenten aan te voeren; geen enkele onware expliciete of impliciete beloften te doen; nooit denigrerend over de kwaliteit van het leidingwater te spreken; geen alarmerende argumenten terzake te gebruiken om de verkoop of promotie van haar producten of diensten te bevorderen.
 
Aqua Belgica, de Belgische Federatie voor Waterbehandeling, heeft als centrale doelstelling de bedrijven binnen haar sector te verenigen, te informeren en te adviseren en hun belangen te behartigen. Dit alles met het oogmerk om de kansen van de bedrijven binnen de sector te optimaliseren.
 

Nuttige links
Wesbite Aqua Belgica

Aqua Belgica, de Belgische Federatie voor Waterbehandeling, heeft als centrale doelstelling de bedrijven binnen haar sector te verenigen, te informeren en te adviseren en hun belangen te behartigen. Dit alles met het oogmerk om de kansen van de bedrijven binnen de sector te optimaliseren.