Het is belangrijk dat de verschillende onderdelen van een riool consistent ontworpen, op elkaar afgestemd en beheerd worden. De code van goede praktijk voor rioleringssystemen bundelt hiervoor de nodige ontwerpparameters en afspraken.

De code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het ouderhoud van rioleringssystemen is de handleiding voor Aquafin, rioolbeheerders, gemeenten en studiebureaus bij het ontwerpen van rioleringsinfrastructuur. 

 

Code herzien in 2012

In 2012 keurde toenmalig minister Joke Schauvliege het ministerieel besluit goed dat de herziene code vaststelt. De capaciteit van rioolstelsels wordt zodanig berekend dat een bui die zich statistisch gezien eens om de twintig jaar voordoet geen wateroverlast op straat veroorzaakt. De ontwerpparameters werden geoptimaliseerd op basis van ervaringen met volledig gescheiden stelsels en de kwetsbaarheidskaart voor overstorten werd geactualiseerd. Er werd ook een luik toegevoegd over het beheer en onderhoud van rioleringen.

 

Technische toelichtingen

De code bestaat uit 9 hoofdstukken. Bij elk hoofdstuk hoort een technische toelichting. Bij de code hoort ook een rekenmodule die ondersteuning biedt bij het uitwerken van een inspectieplan voor het onderhoud van rioleringen. Ook composietbuien voor het ontwerp van rioleringssystemen volgens de code van goede praktijk beschikbaar

Nuttige links
Code van Goede Praktijk voor Rioleringssystemen

De Code van Goede Praktijk voor Rioleringssystemen kun je raadplegen op de website van het CIW.