Wetgevend kader

Wonen langs onbevaarbare waterlopen

18 augustus 2016

Oeverzones vormen de overgang van land naar water. Door hun bufferende werking zijn ze erg belangrijk voor het watersysteem. De waterloopbeheerders werken aan levende, natuurlijke en veilige waterlopen maar dat kunnen ze niet alleen. Wie langs water woont, moet zich aan regels houden.

 

Werken in de bedding van een onbevaarbare waterloop

 

Voor werken in de bedding van een onbevaarbare waterloop heeft u een 'machtiging' nodig van de beheerder. Kleine werken aan bestaande constructies die elders vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning (binnenkort een omgevingsvergunning) zijn dat niet in de 5 meter zone.

 

U neemt best op voorhand contact op met de beheerder van de waterloop om goede afspraken te maken. De waterloopbeheerder adviseert de gemeente bij het uitvoeren van de watertoets vooraleer de werken vergund kunnen worden.

 

Voeg de detailplannen over de werken aan de waterloop toe aan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. Geeft de waterloopbeheerder een gunstig advies via de watertoets, dan geldt dit als machtiging. De module 'machtiging' van het digitaal watertoetsinstrument ondersteunt je bij het samenstellen van de aanvraag.

Folder 'Wonen langs onbevaarbare waterlopen'

 

In de folder 'Wonen langs onbevaarbare waterlopen' leest u welke afstand van de waterloop u moet respecteren voor een bepaalde activiteit en hoe u bij bouw- of verbouwingswerken langs een waterloop tewerk moet gaan.

Brochure 'Wonen langs onbevaarbare waterlopen'

Nuttige links
Watertoetsinstrument

De module 'Machtiging' van het Watertoetsinstrument ondersteunt u bij het samenstellen van de aanvraag.

Brochure 'Wonen langs onbevaarbare waterlopen'

U kan de brochure 'Wonen langs onbevaarbare waterlopen' raadplegen op de website van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid.