Nieuws

Erkenning boorbedrijf voortaan verplicht

3 januari 2017

Vanaf 1 januari mogen enkel nog erkende boorbedrijven grondwaterboringen uitvoeren. Een boorbedrijf moet dan een erkenning in het kader van Vlarel (Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu) bezitten om het merendeel van de boorwerkzaamheden te mogen uitvoeren.

Het gaat dan onder meer over het plaatsen van bronbemalingen, de aanleg van grondwaterwinningen, het uitvoeren van geotechnische boringen, boringen voor het plaatsen van bodemwarmtewisselaars voor geothermie, enz.

 

Aannemers worden voor deze boorwerkzaamheden verplicht om vanaf 1 januari 2017 samen te werken met een erkend boorbedrijf. De erkenning wordt verleend door de Vlaamse Milieumaatschappij, die tevens toezicht houdt op de erkende boorbedrijven. Rapportering is een belangrijke voorwaarde om de erkenning te behouden. Dit kan via het ‘eDOV-meldpunt boringen’ over de boorwerkzaamheden die ze hebben uitgevoerd.


De erkenning van boorbedrijven zorgt voor een beter overzicht van de locaties waar booractiviteiten plaatsvinden en een verhoogde zekerheid van een correcte uitvoering. Zo worden de ondergrond en het grondwater beter beschermd.

Bronnen
  • Bouwkroniek