Nieuws

Regenwaterput bij nieuwbouw tegen 6% btw?

9 maart 2017

Onduidelijkheid. Volgens sommigen zou er sprake zijn van een aparte btw-regeling. De levering en plaatsing van een regenwaterput of -installatie zou bij nieuwbouw dan kunnen gebeuren tegen 6% btw.

Geen uitzonderingen!

 

Er bestaat gewoonweg geen aparte btw-regeling voor regenwaterputten, aldus de minister (parl. vr. nr. 100, 16.12.2016) . Bijgevolg zal het btw-tarief van 21% in principe van toepassing zijn op de levering en plaatsing van een regenwaterput of -installatie.

 

6%-btw-tarief dan uitgesloten?

 

Neen! U kunt mogelijk ook toepassing maken van het verlaagd btw-tarief voor renovatiewerken aan privéwoningen. Gaat u derhalve een regenwaterput leveren en installeren aan een woning van minstens tien jaar oud, dan geldt daarvoor 6% btw. Let op! De loutere levering moet u steeds met 21% btw factureren.

 

Bij nieuwbouw steeds 21% btw?

 

In principe wel, maar niet altijd. Bij nieuwbouwprojecten inzake privéwoningen of instellingen voor gehandicapten of in het kader van sociale huisvesting, kan wel 6% btw toegepast worden. Dat is ook bij scholenbouw zo. Die 6% geldt ten slotte ook nog wanneer de plaatsing van de regenwaterput kadert in afbraak en wederopbouw, althans wanneer de woning in kwestie zich dan in één van de 32 welbepaalde steden zoals Antwerpen, Brussel of Namen bevindt.

 

Let op!

 

Voor sociale huisvesting geldt 6% btw enkel als uw opdrachtgever een zgn. gewestelijke huisvestingsmaatschappij is of een maatschappij door hen erkend. Is dat niet het geval, dan is 12% btw van toepassing.