Nieuws

Aquaflanders en Vlario slaan handen in elkaar voor keuring privéwaterafvoer

6 juni 2017

AQUAFLANDERS EN VLARIO SLAAN DE HANDEN IN ELKAAR VOOR DE KEURING VAN DE PRIVÉWATERAFVOER

Conform het Algemeen Waterverkoopreglement is de exploitant van waterafvoeren verantwoordelijk voor de organisatie van de keuring van de privéwaterafvoer. In het verleden hebben zowel AquaFlanders als VLARIO hiervoor een eigen keuringssysteem ontwikkeld.

AquaFlanders en VLARIO hebben de ambitie om tot één kwaliteitsvol systeem te komen voor de keuring van de privéwaterafvoer dat door beide organisaties samen zal beheerd en geëxploiteerd worden en slaan hiervoor de handen in elkaar.

Door deze samenwerking ontstaat een uniforme aanpak van deze keuringen. Zo zal een unieke databank uitgewerkt worden die ook voor statistische doeleinden kan worden gebruikt. Dit zal onmiskenbaar leiden tot administratieve vereenvoudiging en tot meer efficiëntie.

Op woensdag 24 mei 2017 ondertekenden VLARIO en AquaFlanders een intentieovereenkomst waarin ze zich engageren om de modaliteiten van de samenwerking uit te werken tegen 1 januari 2018.

 


Meer informatie:

AquaFlanders: Carl Heyrman, Algemeen directeur, cheyrman@aquaflanders.be, +32 475 24 89 82


VLARIO: Wendy Francken, Directeur, wendy.francken@vlario.be, +32 479 48 43 94


AquaFlanders is de koepelvereniging van de Vlaamse drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders en treedt op als vertegenwoordiger van de volledige waterketen (www.aquaflanders.be).

 

VLARIO is het kenniscentrum en overlegplatform voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen. Via de werkgroepen, ondersteunt VLARIO haar leden in hun streven naar kwaliteit en benadrukt op alle niveaus de noodzaak van duurzame investeringen in het beheer van hemel- en afvalwater (www.vlario.be).

Bronnen
  • Aquaflanders