Nieuws

Actualisatie risicozones overstromingen

6 juni 2017

Op voorstel van minister Ben Weyts en minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed met de actualisering van de risicozones voor overstromingen.

Het afbakenen van de risicozones is voorzien in de wet op de verzekeringen. Die wet voorziet dat de brandverzekeraar dekking voor overstromingsschade mag weigeren voor gebouwen die opgetrokken zijn in risicozones, 18 maanden na de publicatie van de afbakening van de risicozones.

 

De Vlaamse Regering had al in 2006 de risicozones afgebakend, en het is deze afbakening die moet geactualiseerd worden. Op de kaart wordt aangeduid welke zones behouden blijven, welke worden geschrapt en welke zones voor het eerst als risicozone worden afgebakend.

Hiermee wordt een afstemming voorzien met de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden, die in het kader van de watertoets en de informatieplicht wordt gebruikt, en met de Europese overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Bronnen
  • Vlaanderen.be