Helpdesk

GSV Hemelwater: rieten daken

Wij zijn bezig met de opmaak van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de bouw van een woning met een rieten dak. Het hemelwater dat op het rieten dak valt, wordt opgevangen in koperen goten. Mag/Moet de afvoer van het rieten dak afgeleid worden naar de hemelwaterput voor hergebruik, of gaat de voorkeur zoals bij groene daken uit om de afvoer aan te sluiten op een infiltratievoorziening?


Als het hemelwater opgevangen wordt in een goot, is er geen sprake meer van directe infiltratie op natuurlijke wijze zoals dat meestal het geval is bij rieten daken.

Een aansluiting op de hemelwaterput is in principe mogelijk maar vereist de nodige voorzieningen (filter of voorbehandeling). Een afwijking op de aansluiting op de hemelwaterput is eventueel mogelijk (mits gemotiveerde aanvraag). Het hemelwater moet dan wel nog minstens geïnfiltreerd worden en ook in dat geval is een goede filtering (voor vaste deeltjes) wenselijk.(VMM)


8 juni 2016 

faq