Helpdesk

Infiltratie: bodemkaart

We willen bij een project indicatief de infiltratiegevoeligheid van de bodem nagaan en raadplegen daarom de bodemkaart (www.geopunt.be). Deze geeft aan dat de bodem van ons project onder de categorie ‘Kunstmatige gronden’ valt. Hoe dient dit te worden geïnterpreteerd? Is deze grond geschikt voor infiltratie?


Het begrip ‘Kunstmatige gronden’ of ‘Antropogene gronden’ geeft geen informatie over de infiltratiegevoeligheid van een terrein. De definitie duidt op gronden die door de mens geroerd zijn. De bodemkaart geeft voor deze gronden geen info over de samenstelling van de bodem.

Waarschijnlijk kan u meer indicatieve informatie over de infiltratiegevoeligheid van de bodem van uw project terugvinden via DOV ondergrond Vlaanderen.


8 juni 2016 

faq