Helpdesk

GSV Hemelwater: aansluiting regenwaterafvoer op hemelwaterput

Voor een nieuwbouwproject met eengezinswoningen komt het voor één bepaalde regenwaterafvoer, wegens een te grote afstand, beter uit om deze niet aan te sluiten op de hemelwaterput. Mag ik in zo een situatie beslissen om deze regenwaterafvoer aan te sluiten op de overloop van de hemelwaterput?


U bent bij de bouw van een eengezinswoning met een nieuwe dakoppervlakte groter dan 40m² verplicht een hemelwaterput te plaatsen met een minimale inhoud van 5.000l. U bent ook verplicht een operationele pompinstallatie te plaatsen met minstens één aftappunt. De overloop van de hemelwaterput moet worden aangesloten op een infiltratievoorziening, indien verplicht volgens de bepalingen van de GSV hemelwater.

De dakafvoeren van een eengezinswoning moeten aangesloten worden op het RWA-tracé. U bent echter niet verplicht om alle dakafvoeren op de hemelwaterput aan te sluiten.


8 juni 2016



 

faq