Helpdesk

GSV Hemelwater: in mindering te brengen dakopppervlakte bij een eengezinswoning

We wensen een stedenbouwkundige vergunning in te dienen voor de nieuwbouw van een eengezinswoning. Volgens de gewestelijk stedenbouwkundige verordening hemelwater zijn wij verplicht te voorzien in een hemelwaterput met een minimale inhoud van 5.000l en in een infiltratievoorziening. Voor de verplichte plaatsing van de hemelwaterput mogen wij 60m² dakoppervlakte in mindering brengen van de afwaterende oppervlakte, nodig voor de dimensionering van de infiltratievoorziening. Mogen wij meer dan 60m² dakoppervlakte in mindering brengen van de afwaterende oppervlakte indien wij voorzien in een grotere hemelwaterput?


Bij de bouw of herbouw van een eengezinswoning kan slechts 60m² dakoppervlakte in mindering gebracht worden van de afwaterende oppervlakte. Dit komt overeen met het equivalente, gemiddelde verbruik van hemelwater in een eengezinswoning.

De opgelegde minimale inhoud van de hemelwaterput van 5.000l houdt rekening met de hoeveelheid hemelwater die maandelijks van het dak van een gemiddelde eengezinswoning afwatert en met de hoeveelheid hemelwater die een gemiddeld Vlaams gezin nuttig kan hergebruiken.

Het staat u vrij een grotere hemelwaterput bij een eengezinswoning te plaatsen. Hou er wel rekening mee dat een te groot gedimensioneerde hemelwaterput weinig/geen voordelen heeft. De voorkeur gaat ernaar uit om het volume van de hemelwaterput in verhouding te plaatsen tot de dakoppervlakte, die u erop aansluit, en tot het nuttig hergebruik.


8 juni 2016 

faq