Helpdesk

GSV Hemelwater: verticale uitbreidingen

Wij wensen een bestaande bungalowwoning met een plat dak in de hoogte uit te breiden met een dakvolume. De totale dakoppervlakte blijft in de oorspronkelijke situatie en in de nieuwe situatie gelijk. Valt dit project onder het toepassingsgebied van de verordening?


De gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater spreekt zich niet letterlijk uit over verticale uitbreidingen zonder toename van de dakoppervlakte.

 

VMM en Ruimte Vlaanderen namen volgend standpunt in met betrekking tot ‘verticale uitbreidingen’:

“Naar aanleiding van een vraag rond de uitbreiding van een bouwvolume zonder uitbreiding van dakoppervlakte, is gebleken dat de huidige GSV hemelwater op dat vlak enige interpretatie mogelijk maakt.   Vanuit Ruimte Vlaanderen is nu wel duidelijk gesteld dat de geest van de wetgeving is om uitbreidingen in volume, die geen uitbreiding in oppervlakte inhouden, niet onder de GSV hemelwater te laten vallen. In de oude GSV hemelwater stond dit explicieter als “uitbreiding van de dakoppervlakte”. In de huidige GSV hemelwater is sprake van “uitbreiding van overdekte constructie”.

Dit wordt dus best in alle communicatie voortaan ook duidelijk zo gesteld. Ruimte Vlaanderen zal onderzoeken of een aanpassing/aanvulling/verduidelijking van de GSV hemelwater hier aan de orde is.”


8 juni 2016 

faq