Helpdesk

Afkoppelen rwa-dwa: regenwaterafvoer via inwendige kokers

Bij gebouwen waarbij de regenwaterafvoer via inwendige kokers verloopt, is het plaatsen van een spuwer in de dakrand vaak zinloos: het laagste punt van het dak bevindt zich immers in het midden van het gebouw en niet ter hoogte van één van de dakranden, waardoor er een aanzienlijk hoeveelheid water op het dak zou moeten staan alvorens de spuwer ter hoogte van de dakrand in werking kan treden. Wij zouden daarom een extra noodoverloop op een andere standleiding (afvalwater) willen voorzien door de ontluchting ervan enkele centimeters boven het dakniveau te laten uitkomen. Deze zou dan als noodoverloop kunnen werken in geval van een verstopping van de ‘gewone’ tapbuis of bij verstopping van de regenwaterstandleiding. Kan deze oplossing problemen opleveren bij de keuring?


Indien er in deze situatie een verstopping van de regenwaterafvoer zou optreden, dan zou het regenwater in de afvalwaterafvoer terechtkomen. Aangezien de inwerkingtreding van de voorgestelde noodoverlaat boven niet opvalt, is de kans groot dat er geen actie zal plaatsvinden en dit maanden kan blijven duren. De scheiding dwa-rwa kan hier niet gegarandeerd worden. Daarbij kan de noodoverlaat ook verstoppen waardoor het water niet meer weg kan, en het dak extra belast wordt. Wij adviseren dit dus niet toe te passen. (Aquaflanders)


6 december 2016 

faq