Helpdesk

Infiltratie: betonnen infiltratiesystemen

Rondom een geperforeerde infiltratieput brengt men standaard drainerend materiaal aan om de infiltratie te bevorderen en het buffervolume van de infiltratievoorziening te verhogen. Bestaan er voorschriften voor het type drainerend materiaal (korrelgrootte?) en de dikte van de drainerend koffer rondom de put?


Neen. De dikte van de koffer rondom de put wordt bepaald door de grootte van de uitgraving, en deze wordt niet gespecifieerd. Men vult m.a.w. de vrijgekomen ruimte op met drainerend materiaal. Als aanvulling raden sommige fabrikanten het gebruik van grof rolgrind (8/16 of 6/32) aan, maar dit hangt ook af van wat lokaal kan gevonden worden. De doorlatendheid van de aanvulling moet minstens gelijk zijn aan de aanliggende ongeroerde grond. het gebruik van kalksteen als drainerend materiaal wordt ten stelligste afgeraden. (Febeo)


14 december 2016 

faq