Helpdesk

GSV Hemelwater: bufferen bij een woning

We zijn bezig met de opmaak van een dossier voor de bouw van een eengezinswoning. De bodem van het project is slecht doorlatend. Volgens de bepalingen van de GSV hemelwater zijn we verplicht om te bufferen als infiltratie niet mogelijk is. De GSV hemelwater legt echter geen ledigingsdebiet op voor projecten waarvan de afwaterende oppervlakte kleiner is dan 2500m². Hoe moeten wij hiermee omgaan?


Voor kleine oppervlaktes is het weinig zinvol om de infiltratiecapaciteit van de bodem na te gaan. Water van een terras zou in eerste instantie zonder problemen naar het gazon moeten kunnen aflopen, water dat van nature op het gazon valt wordt immers ook niet afgevoerd.

Wat betreft hergebruik vormt de situatie ook geen probleem. Indien er toch hemelwater afkomstig van verhardingen wordt afgevoerd, moet dit hemelwater via een put opgevangen worden die onderaan een doorvoerleiding heeft zitten, bijv. een 100 mm. Doordat de aangesloten verharde oppervlakte klein is, zal deze put echter nooit fungeren als bufferbekken. Een bufferbekken zorgt ervoor dat hemelwater tijdelijk kan gestockeerd worden in een buffer indien de riolering onder druk komt te staan. Maar die redenering gaat snel niet meer op wanneer er een beetje helling op het hele stelsel zit. Dus vandaar dat het -zelfs voor die kleine verhardingen en bij een weinig infiltreerbare bodem- best is om met een kleine infiltratievoorziening te werken. Dit zal alleszins een betere impact op het watersysteem hebben dan overstappen op buffering zonder vertraagde afvoer. (VMM)


8 juni 2016 

faq