Helpdesk

GSV Hemelwater: Afwateren op natuurlijke wijze

Het dak van een bestaande woning met een dakoppervlakte van 80m² watert op natuurlijke wijze af in het gazon. De bouwheer wenst het dak na de verbouwing aan te sluiten op de openbare riolering. Wat legt de GSV Hemelwater op?

Conform artikel 6 is de bouwheer verplicht om bij het aanleggen van een afvoer van hemelwater, het overtollige hemelwater minstens tot aan het lozingspunt gescheiden af te voeren van het afvalwater.

Conform artikel 8 moeten er voorzieningen uitgewerkt worden voor de constructies of de verhardingen die op de afwatering aangesloten zijn. Er zal bijgevolg een hemelwaterput van minstens 5.000l met operationele pompinstallatie voorzien moeten worden. Daarnaast zal er een infiltratievoorziening geplaatst moeten worden. De infiltratievoorziening wordt berekend op basis van een afwaterende oppervlakte van 20m² (= 80m² - 60m²).


13 juni 2017 

faq