Helpdesk

Afkoppelen RWA-DWA: overloop filter hemelwaterput

Moet ik de overloop van de filter van de hemelwaterput aansluiten op het RWA- of op het DWA-tracé?


De overloop van de filter van de hemelwaterput zal hemelwater met restanten van bladeren, mos e.a., afvoeren. De overloop van de filter dient daarom aangesloten te worden op het RWA-tracé. De aansluiting dient te gebeuren voorbij de hemelwaterput en op de infiltratievoorziening.(Vlario)


8 juni 2016 

faq