Helpdesk

Infiltreren in drinkwatergebied type 3?

De GSV Hemelwater verbiedt het infiltreren van hemelwater in drinkwatergebieden van het type 1 en 2. Is infiltratie toegelaten in drinkwatergebieden van het type 3?

De GSV Hemelwater verbiedt het infiltreren van hemelwater enkel in drinkwatergebieden van het type 1 en 2. Het infiltreren van hemelwater in drinkwatergebieden van het type 3 is mogelijk mits het respecteren van een aantal randvoorwaarden. Er dient gegarandeerd te worden dat het over het infiltreren van ‘proper’ water gaat. Het water dat afstroomt van verharde oppervlaktes waar een aanzienlijke verontreiniging verwacht wordt, mag dus niet geïnfiltreerd worden. Dit vormt bij woningen normaal gezien geen probleem, het is vooral een aandachtspunt bij industriële projecten. Daarnaast dient de infiltratievoorziening in een drinkwatergebied van het type 3 bovengronds uitgevoerd te worden. Op die manier worden calamiteiten snel gedetecteerd (bijvoorbeeld een verkeerde aansluiting van het afvalwater) en kan een eventuele verontreiniging ook eenvoudig weggenomen worden ter bescherming van de drinkwaterbron.


13 december 2017 

faq