Helpdesk

GSV Hemelwater: overloop van een zwemvijver

Moet de overloop van een zwemvijver aangesloten worden op het RWA- of het DWA-tracé? Moet de oppervlakte van een zwemvijver voor de GSV Hemelwater meegerekend worden bij de afwaterende oppervlakte?


De overloop van een zwemvijver dient aangesloten te worden op het RWA-tracé.
De oppervlakte van een natuurlijke zwemvijver zonder verharde wanden, dient niet in rekening gebracht te worden bij de toepassing van de GSV Hemelwater.  Er wordt evenwel aanbevolen om de overloop ervan aan te sluiten op een infiltratievoorziening.
De oppervlakte van een zwemvijver met verharde wanden, dient wel in rekening gebracht te worden bij de toepassing van de GSV Hemelwater indien de totale verharde oppervlakte groter is dan 40m² en aangesloten wordt op de openbare riolering.
 


31 mei 2018 

faq