Helpdesk

GSV Hemelwater: berekening infiltratieoppervlakte

Wij hebben op kantoor een discussie over de berekening van de infiltratie oppervlakte bij ondergrondse infiltratiekratten. Moeten zowel het ondervlak als de zijvlakken als infiltratieoppervlakte in rekening gebracht worden?

De infiltratieoppervlakte van een infiltratievoorziening wordt gedefinieerd als de nuttige oppervlakken van een infiltratievoorziening. Dit zijn - met andere woorden - de oppervlakken waarlangs het hemelwater in de bodem kan infiltreren.

Het technische achtergronddocument bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV), opgemaakt door het CIW, omschrijft hoe u de infiltratie oppervlakte moet bepalen in functie van het type infiltratievoorziening.

 

Het technisch achtergronddocument kan u terugvinden via deze link.

 

Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen ondergrondse en bovengrondse voorzieningen. De horizontale oppervlaktes van ondergrondse infiltratievoorzieningen worden niet meegerekend bij de infiltratie oppervlakte omdat deze na verloop van tijd kunnen dichtslibben. Enkel de zijdelingse oppervlaktes kunnen in rekening gebracht worden.


8 juni 2016 

faq