Helpdesk

Ontkoppeling van de riolering

Wij hebben een vergunning ontvangen voor een uitbreiding van een woning. Nu blijkt dat binnen twee jaar een ontkoppeling van de riolering in de straat gepland staat. Wij hebben in de vergunningsaanvraag de infiltratievoorziening gedimensioneerd in functie van de uitbreiding. Kan er bij de ontkoppeling in de straat geëist worden dat de hele woning aangesloten wordt op de infiltratievoorziening?


Als ik je vraag goed begrijp, zijn er geen bijkomende voorwaarden opgelegd in de omgevingsvergunning. Enkel nu, na de uitreiking van de omgevingsvergunning, vraagt de rioolbeheerder dat jullie de bestaande vijver, filter, lijngoten... en eventueel dak, zouden aansluiten op de infiltratievoorziening.

 

Dit soort bijkomende voorwaarden kunnen enkel geëist worden als ze in de voorwaarden van de omgevingsvergunning zijn opgenomen. Elke gemeente heeft bij een vergunningsaanvraag namelijk het recht om strengere voorwaarden op te leggen dan de GSV hemelwater voorschrijft. Maar de rioolbeheerder heeft geen enkele rechtsgrond om hier ter gelegenheid van afkoppelingswerken van de riolering eisen voor te stellen.

 

Vanuit ecologisch oogpunt kan je uiteraard méér doen dan wat wettelijk verplicht is. Als er voldoende ruimte en budget is, is het zeker een meerwaarde om niet alleen de strikt verplichte oppervlakte, maar alle afwaterende oppervlakte aan te sluiten op de infiltratievoorziening. 

 

Silvia De Nolf (NAV)


5 september 2022 

faq