Helpdesk

GSV Hemelwater: plaatsing hemelwaterput bij een uitbreiding

We zijn bezig met het opmaken van de bouwaanvraag voor een uitbreiding van een eengezinswoning. Bij het invullen van het hemelwaterformulier hebben we echter nog een vraag. Omdat het om een nieuwe uitbreiding gaat, zijn we niet verplicht om een hemelwaterput te voorzien. De bouwheer wil echter wel graag een hemelwaterput voorzien. Dus bij het onderdeel ‘Berekening van de afwaterende oppervlakte ’ bij vraag 22 antwoorden we nee en gaan we naar vraag 27. Maar als deze hemelwaterput wel verplicht was mochten we bij vraag 23 de oppervlakte verminderen met 60 m² waardoor er minder infiltratievoorziening moet worden voorzien. Is het mogelijk om deze 60 m² toch in mindering te brengen?


De plaatsing van een hemelwaterput is volgens de verordening inderdaad alleen verplicht bij de bouw of herbouw van overdekte constructies met een nieuwe oppervlakte > 40m².
Bij het uitbreiden van overdekte constructies is de plaatsing van een hemelwaterput niet verplicht.
 
Indien u toch een hemelwaterput wenst te plaatsen bij het uitbreiden van een woning dan kan u een gemotiveerde afwijking aanvragen. U verklaart dat u een hemelwaterput wenst te plaatsen en een nuttig hergebruik kan motiveren. U motiveert eveneens dat u -gezien de plaatsing van een hemelwaterput van 5.000l - 60m² dakoppervlakte in mindering wenst te brengen bij de berekening van de afwaterende oppervlakte.
Dit voorbeeld kan u ook terugvinden in het technisch achtergronddocument van het CIW op pagina 13/34.


8 juni 2016 

faq