Helpdesk

GSV Hemelwater: horizontale dakoppervlakte

Wat is de ‘horizontale dakoppervlakte’ volgens de bepalingen van de GSV hemelwater? Is dit de grondoppervlakte van de gebouwen met een dak of is dit de oppervlakte aan pannen ingeval een hellend dak?


De gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater gaat uit van de horizontale projectie van de daken, of met andere woorden, de oppervlaktes van de daken zoals deze worden weergegeven in planzicht.


8 juni 2016 

faq