Helpdesk

GSV Hemelwater: vervangen dakconstructie

Wij voorzien in een project de dakconstructie van een gebouw te vervangen. Valt dit onder het toepassingsgebied van de GSV hemelwater?


De verordening is enkel van toepassing bij bouw, herbouw of uitbreiding. Louter het vernieuwen van een dak valt daar normaal gezien niet onder. Herbouw wordt beschouwd wanneer meer dan 40 % van de buitenmuren afgebroken worden, wat op basis van uw beschrijving niet het geval lijkt. De enige reden waarom het mogelijk nog wel onder de verordening kan vallen is wanneer het water in de huidige situatie niet wordt afgevoerd en in de toekomstige wel. Dan stelt de verordening immers zeer duidelijk dat deze werken wel onder het toepassingsgebied vallen, zelfs louter het voorzien van afwateringsconstructies bij bestaande verhardingen en daken vallen er in die zin onder.(VMM)


8 juni 2016 

faq