Helpdesk

Aftappunten voor hergebruik regenwater

We bouwen een appartementsgebouw met 17 eenheden (voor 40 personen, met een dakoppervlakte van 800 m²). Voor hergebruik van regenwater willen we enkel aftappunten voorzien voor toiletten. Kan dit?


Wat zegt de GSV hemelwater?

Volgens de hemelwaterverordening moet er minstens één aftappunt zijn per eengezinswoning. Voor andere gebouwen is er enkel bepaald dat hergebruik moet toegepast worden, maar niet met hoeveel aftappunten. Volgens de verordening moet minstens een put van 10.000 liter voorzien worden. Het hergebruik is voldoende aangetoond als de toiletten van de woningen zijn aangesloten op regenwater. Volgens de GSV hemelwater is er dus geen probleem als de buitenkranen niet zijn aangesloten.

 

Berekening hergebruik regenwater

We kunnen uitgaan van een verbruik van 21 à 30 liter/persoon/dag voor de toiletten. 30 liter/persoon/dag is eigenlijk al een maximum. Het maandelijks verbruik van de toiletten bedraagt dan 25.200 à 36.200 liter. Dit maandelijks verbruik moet je vergelijken met de opvangmogelijkheden van het dak. Het is zinvol om een regenwaterput te plaatsen met een volume van 50 liter/m² dakoppervlakte. Dit komt in onze case overeen met een put van 40.000 liter. Maar als dit enkel voor de toiletten is, zul je nog ruimte over hebben bij 40.000 liter. Om een waterbewust project te realiseren, is het dus zeker aan te raden om ook de buitenkranen op de terrassen en/of een dienstkraan in de berging van alle woningen te voorzien van regenwater.

 

Gemeentelijke voorwaarden

De gemeente kan altijd bijkomende voorwaarden opleggen en bijv. eisen dat ook alle buitenkranen en dienstkranen aangesloten worden.

 

Conclusie

Aftappunten voor buitenkranen zijn niet verplicht tenzij de lokale overheid het oplegt. Maar het is wel sterk aan te raden. Dit zal een besparing opleveren voor de eindgebruikers, zonder dat hier grote kosten aan verbonden zijn.


21 november 2022 

faq