Helpdesk

GSV Hemelwater: aansluiting afvoer dakuitbreiding

Ben ik volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater verplicht het dak van een uitbreiding eerst aan te sluiten op de bestaande hemelwaterput, alvorens te verlopen naar de nieuwe infiltratievoorziening?


In de vorige GSV hemelwater (2004) was hieromtrent een bepaling opgenomen. Er gold toen een verplichting om eerst naar de hemelwaterput te gaan.

In de huidige GSV hemelwater (2013) is opgenomen dat de constructies waarop aangesloten wordt, moeten gedimensioneerd worden volgens de afwaterende oppervlaktes die erop worden aangesloten.  Indien de uitbreiding beperkt is, kan u een aansluiting op de bestaande hemelwaterput voorzien. Dit is echter niet verplicht volgens de huidige GSV hemelwater (2013).


8 juni 2016 

faq