Helpdesk

GSV hemelwater: overloop infiltratievoorziening

Ben ik volgens de GSV hemelwater verplicht een overloop te plaatsen op een infiltratievoorziening?


De GSV hemelwater legt geen verplichting op tot het plaatsen van een overloop op een infiltratievoorziening. Vanuit het technisch standpunt is het echter sterk aan te bevelen een overloop te voorzien op een infiltratievoorziening. Deze sluit u in eerste instantie aan op een oppervlaktewater, zoals een gracht of een beek. Indien dit niet mogelijk is, kan u de overloop aansluiten op een RWA-riolering en pas in allerlaatste geval wanneer al het voorgaande niet mogelijk is mag aangesloten worden op een gemengde riolering.

Soms is een aansluiting op de openbare riolering technisch niet mogelijk of wordt een aansluiting op de openbare riolering niet toegelaten door de vergunningverlenende overheid. In dat geval is het aanbevolen een overloop (overstort) te voorzien op het eigen terrein. Op die manier kan het infiltratiesysteem in geval van verzadiging gecontroleerd overstromen.


8 juni 2016 

faq