Helpdesk

Infiltratievoorziening bij verticale uitbreidingen

Bij de aanvraag van een vergunning voor de verbouwing van een woning waarbij een bestaande aanbouw gerenoveerd wordt en een nieuwe bovenbouw opgetrokken wordt, is er een reductie van de totale, horizontale dakoppervlakte met enkele vierkante meters. De gemeente stelt voor de volledigheidsverklaring dat de GSV Hemelwater echter van toepassing is en vroeg hiervoor advies bij de rioolbeheerder. Die stelt dat een nieuw plat dak (enkel verticale uitbreiding) meetelt voor de verordening, hoewel er eigenlijk geen uitbreiding van de horizontale dakoppervlakte is in deze. Ze vragen om een infiltratievoorziening te plaatsen. Volgens de informatie op 'waterbewust bouwen' en de checklist zou de redenering van de rioolbeheerder strijdig zijn met de gangbare interpretatie.


Wij hebben inderdaad steeds geadviseerd om enkel de horizontale uitbreidingen in rekening te nemen, niet de verticale. Je hoeft dus niet te voldoen aan de GSV voor renovaties en verticale uitbreidingen.

 

Maar het is zo dat elke gemeente/rioolbeheerder strengere eisen kan opleggen dan voorzien in de GSV hemelwater. Zij hebben dus het recht om af te wijken, en ook voor vergunningplichtige verticale uitbreidingen en renovaties te eisen dat de GSV toegepast wordt.

 

Je kan dus in gesprek gaan met de rioolbeheerder om die te overtuigen, maar toch zal je uiteindelijk de richtlijnen van de rioolbeheerder moeten volgen om een vergunning te kunnen ontvangen.

 

Silvia De Nolf (NAV)


5 september 2022 

faq