Woning M

CAAN Architecten

Detail voorgevel© Cafeine

Voorgevel© Cafeine

Detail voorgevel© Cafeine

Voorgevel© Cafeine

Achtergevel© Cafeine

Zij- en achtergevel© Cafeine

Inplantingsplan© CAAN Architecten

Voorgevel© CAAN Architecten

Achtergevel© CAAN Architecten

Zijgevel© CAAN Architecten

Profielsnede© CAAN Architecten

Rioleringsplan© CAAN Architecten

Details© CAAN Architecten

Watertoetskaart

Architect
CAAN Architecten
Naam project
Woning M
Ligging
Etikhove (Oudenaarde), mogelijk overstromingsgevoelig gebied
Toepassing
Nieuwbouw
Type
Residentieel, eengezinswoning
Maatregelen
Bouwen op kolommen (paalfundering + stalen kolommen)
Opgelegde maatregelen?
Neen
Fase
Voltooid (2008)

Waar?

“Het perceel ligt in Etikhove, Oudenaarde en kijkt uit over de Scheldevallei. Het was voordien volledig onbebouwd weiland.”

 

Was u van bij het begin op de hoogte van de ligging in overstromingsgevoelig gebied?

“De bouwheer was daarvan op de hoogte en heeft ons meteen ingelicht. Zij woonden voorheen al in de straat en kenden de buurt dus goed.”

 

 

Zijn de gebouwen in de buurt ook waterrobuust gebouwd?

“Voor zover wij weten niet. Op het belendende perceel werd nagenoeg simultaan ook een nieuwbouw opgetrokken. De buren kozen er voor om op de klassieke wijze te bouwen.”

 

Hebt u in het concept meteen rekening gehouden met de ligging in overstromingsgebied?

“Ja. Wij hebben gekozen voor een woning op pootjes. Het terrein ophogen was geen alternatief. Het zou het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning bemoeilijkt hebben. Bovendien wilden de bouwheren en wij het waterprobleem niet afwentelen op andere, lager gelegen terreinen, maar concreet op zoek gaan naar oplossingen binnen het ontwerp.”

“Door de woning op poten te zetten, werd het risico op wateroverlast beperkt en kon het uitzicht op de Scheldevallei optimaal worden uitgespeeld. De bouwheer ging meteen mee in het concept.”

De woning zelf is opgevat als een compact, monolithisch volume. Gevel en dak zijn afgewerkt met dezelfde leien, waardoor het gebouw een geheel vormt en de woning als een volume wordt ervaren. Het natuurgrijze aspect van de leien resulteert niet in een industriële look, maar levert een lichte constructie op en geeft het gebouw een zekere zachtheid die het natuurlijke karakter van de omgeving reflecteert.”

 

Legde de gemeente speciale maatregelen op?

“Neen, maar er waren wel verkavelingsvoorschriften die onder andere een hellend dak voorschreven.”

 

Waren er problemen, moeilijkheden of vertragingen, bijvoorbeeld door de watertoets?

“Nee, de opmaak van het dossier en de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning zijn vlot verlopen.”

 

Hoe is de constructie opgebouwd?

“De ligging in overstromingsgevoelig gebied betekende ook dat de draagkracht van de grond beperkt is, zodat we twee problemen moesten oplossen.”

“Het gebouw heeft een paalfundering die doorloopt in I-vormige stalen kolommen. Centraal vangt een stijve koker de laterale bewegingen van het gebouw op. Die koker omvat ondergronds een kelder en bovengronds twee wanden en een betonnen trap. Verder hebben we vloerplaten in ter plaatse gestort beton en predallen met een druklaag gebruikt.”

“Om het gewicht te beperken, is de rest van het gebouw uitgevoerd in houtskeletbouw.”

“Het dak en de gevel zijn afgewerkt met dezelfde ruitleien.”

“De glooiende oprit heeft zijkanten in beton en een bestrating in siergrind.”

“Dankzij de beperkte structuur en het compacte volume gaat het om een betaalbaar project.”

 

Hoe wordt de woning ontsloten?

“Door een betonnen helling die is afgewerkt met siergrind.“

“Achteraan hebben we een pier ontworpen, een terras dat boven de tuin zweeft en dat vanuit de leefruimtes toegankelijk is via schuifdeuren. De uitvoering daarvan moet nog gebeuren.”

 

Hoe is de riolering opgebouwd?

“Het terrein ligt lager dan het straatniveau, zodat een gravitaire afvoer naar de openbare riolering niet evident was. Om dat toch mogelijk te maken, hebben we alle afvoerleidingen opgehangen aan de vloerplaat en de regenwaterput en septische put ondergebracht in de helling van de woning.”

 

Is er specifiek aandacht besteed aan energiezuinigheid?

“Neen, de woning voldoet aan de toen geldende energie-eisen. Er zijn geen specifieke technische installaties.”

 

Hoe hoog zit de nulpas boven het maaiveld?

“Het gebouw staat ongeveer een meter boven het straatniveau.”

 

Zijn er achteraf problemen geweest met wateroverlast?

“Voor zover wij weten niet. Onder het huis blijft af en toe water staan, maar dat is eerder te wijten aan oppervlaktewater dat onvoldoende afstroomt.”

 

Hebt u nog projecten gerealiseerd in overstromingsgevoelig gebied?

“In Maarkedal (Oudenaarde) hebben wij een woning gerealiseerd in effectief overstromingsgevoelig gebied. Daar hadden we in ons eerste ontwerp het gebouw verdiepinghoog op palen boven het maaiveld gezet, waardoor de leefruimtes een spectaculair uitzicht op de Maarkedalvallei zouden bieden. Maar de bouwheer zag dat concept niet zitten omdat hij een meer directe relatie met het maaiveld wou. In ons definitieve ontwerp volgt het gebouw trapsgewijs de helling van het perceel, zodat het laagste punt van de woning rechtstreeks aansluit bij het maaiveld. De woning zelf werd buiten het effectief overstromingsgevoelig gebied ingeplant.”