Woningen Drongen

denc!-studio

Gevel woning baksteen© denc!-studio

Gevel woning baksteen© denc!-studio

Gevel woning baksteen© denc!-studio

Gevel woning hout© denc!-studio

Gevel woning hout© denc!-studio

Gevel woning hout© denc!-studio

Terreinprofiel woning hout© denc!-studio

Rioleringsplan woning baksteen© denc!-studio

Rioleringsplan gevel hout© denc!-studio

Gevels woning baksteen© denc!-studio

Gevel woning hout© denc!-studio

Snede woning baksteen© denc!-studio

Snede woning hout© denc!-studio

Watertoetskaart

Architect
denc!-studio
Naam project
Woningen Drongen
Ligging
Drongen (Gent), effectief overstromingsgevoelig gebied
Toepassing
Nieuwbouw
Type
Residentieel, 2 vrijstaande eengezinswoningen
Maatregelen
Bouwen op kolommen (betonnen funderingszolen + stalen kolommen) - terugslagkleppen
Opgelegde maatregelen?
Neen
Fase
Voltooid

Waar?

“Het project ligt in effectief overstromingsgevoelig gebied in Drongen, Gent. De omgeving staat gekend onder de naam de Assels.” De Assels is gelegen ten oosten van het centrum van Drongen. Het gebied bestaat uit een soort eiland, gevormd door twee Leie-armen en de Ringvaart van de stad Gent. Ongeveer de helft van de Assels is grotendeels natuurlijk gebleven en bestaat uit meersen. Verder zijn er enkele woonkernen. Van zuid naar noord loopt doorheen het gebied een oude Leie-arm. “Het project betreft de bouw van twee vrijstaande eengezinswoningen op twee verschillende percelen, in opdracht van twee verschillende bouwheren. De achterzijde van de percelen grenst aan de oude Leie-arm.”

 

Was u op de hoogte van de ligging in overstromingsgevoelig gebied?

“Wij hadden al vroeger contact met de bouwheren die perceel 1 hebben gekocht. Voor de aankoop hebben wij contact opgenomen met de dienst stedenbouw en zijn wij op de hoogte gebracht van de ligging in effectief overstromingsgevoelig gebied. De bouwheer was voor de aankoop van het perceel eveneens op de hoogte hiervan, alsook van de te nemen maatregelen. De bouwheren van perceel 2 zijn via de bouwheren van perceel 1 bij ons terecht gekomen. Ook zij waren voor de aankoop van het betreffende perceel dus op de hoogte van de te nemen maatregelen.”

 

Welke maatregelen legde de gemeente op?

“De gemeente legde twee maatregelen op. De nulpas van de woningen moest 30 cm boven het hoogst gekende overstromingsniveau komen. Het niveau van de weg ligt op niveau TAW 6,60m. De hoogst gekende waterstand is TAW 7,40m. De nulpas van de woningen is bijgevolg op TAW 7,70m vastgelegd. De afgewerkte vloerpas van de woningen ligt daardoor circa 1,10 m boven het maaiveld. Een tweede voorwaarde was dat we moesten bouwen met een overstroombare kelder of op kolommen. Wij hebben gekozen om beide woningen op kolommen te plaatsen.”

 

Wat is het concept?                                                                                                                                                 

“De woningen zijn ontworpen als twee verschillende entiteiten. Ze rusten allebei op stalen kolommen, maar krijgen een verschillende afwerking. De ene krijgt een afwerking in beton en hout, de andere een bakstenen façade.”

 

Hoe zit de structuur van de woningen in elkaar?

“Het funderingsprincipe bestaat uit een aantal betonnen funderingszolen met afmetingen 1,30 op 1,30 m, die in grond zitten. In die funderingszolen zitten de stalen kolommen ingewerkt die met elkaar zijn verbonden door middel van stalen liggers. De gewelven liggen erop en erin. De structuur van de bovenbouw bestaat bij beide woningen uit massief traditioneel metselwerk.”

 

Hoe zijn de woningen ontsloten?                                                                                                                        

“De ontsluiting gebeurt via trappen.”

 

Hebben jullie moeilijkheden ondervonden?                                                                                                  

“Wij waren van in het begin op de hoogte van de ligging van het project in effectief overstromingsgevoelig gebied. Daarmee hebben we van de beginfase rekening gehouden, zodat wij geen problemen hebben ondervonden.”

 

Welke technieken zijn er?                                                                                                                                        

“De woningen worden uitgerust met een warmtepomp, hetzij lucht-water, hetzij via een geothermische boring. Beide woningen hebben een E-peil onder E50.”

 

Hoe zit de riolering in elkaar?                                                                                                                                

“Alle afvoerleidingen lopen maximaal over de vloerplaat van het gelijkvloerse niveau. Het aantal openingen doorheen de betonplaat hebben we zoveel mogelijk beperkt met het oog op mogelijke vriesschade. Er komen een doorvoer DWA, een doorvoer FE en een doorvoer RWA. Het rioleringsplan moet vermoedelijk nog herbekeken worden, aangezien de openbare riolering heel ondiep zit. We wachten daarvoor nog op meer informatie van de gemeente.”

 

Wanneer wordt de woning opgeleverd?

“De werf werd opgestart in de zomer van 2014. De voorlopige oplevering is gepland voor het najaar van 2015.”