Waterbewust bouwen

Beknopt overzicht wetgeving Drinkwater

Ir.-Arch. Julie Alboort • 18 augustus 2016

Drinkwaterdecreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending

 

Wanneer:

Van kracht sinds 24 mei 2002


Wat:

Wettelijke voorschriften 

- Definities van 'water bestemd voor menselijke aanwending' en 'water bestemd voor menselijke consumptie'

- De wetgeving bepaalt niet de herkomst, maar wel het gebruik en koppelt dit aan de waterkwaliteit.

 

- 'water bestemd voor menselijke consumptie' = alle water dat onbehandeld of na behandeling bestemd is voor drinken, koken, voedselbereiding, vaat of persoonlijke hygiëne, ongeacht de herkomst en ongeacht de wijze van levering met uitzondering van: natuurlijk mineraalwater dat dusdanig is erkend overeenkomstig het KB van 08/02/1999 en water dat beschouwd wordt als een geneesmiddel.

- 'water bestemd voor menselijke aanwending' = omvat niet alleen het water voor menselijke consumptie, maar ook tweedecircuitwater (hemelwater) en al het water dat gebruikt wordt voor huishoudelijke, agrarische of industriële toepassingen.

 

Besluit houdende de reglementering inzake kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie

 

Wanneer:

Van kracht sinds 13 december 2002

 

Wat:

Wettelijke voorschriften

- Het geleverde drinkwater in Vlaanderen moet voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor 'water voor menselijke consumptie' op het punt waar de abonnee het gebruikt (kraan).

- Definitie van 'leveren'.

Technisch reglement van de Vlaamse drinkwaterbedrijven

 

Wanneer:

Van kracht sinds 1 juli 2004

 

Wat:

Technische Voorschriften

- Tot stand gekomen door SVW-bestand (Samenwerking Vlaams Water, de koepelvereniging van de Vlaamse waterbedrijven)

- Elke sanitaire installatie moet voldoen aan een aantal technische vereisten

- Beschrijft de soorten aftakkingen

- Geeft instructies inzake ontwerp, dimensionering, aanleg, onderhoud en beveiliging van binneninstallaties voor drinkwater en tweedecircuitwater (bv. putwater, regenwater)

- Uitvoering huisaansluiting

Technische voorschriften voor binneninstallaties Belgaqua

 

Wat:

Technische Voorschriften

- Elke sanitaire installatie moet voldoen aan een aantal technische vereisten

Algemeen Waterverkoopreglement

 

zie Hoofdstuk 'Algemeen Waterverkoopreglement en keuringen'.