Innovatie

Toenemende verstedelijking vereist oplossingen om overstromingen tegen te gaan

22 januari 2019

De toenemende bevolkingsdichtheid zorgt voor een sterke stijging van de verstedelijking in de woonomgeving. Groene omgeving verdwijnt met de noorderzon terwijl appartementsblokken en woonwijken als paddenstoelen uit de grond schieten. Dat zorgt er echter voor dat het regenwater veel moeilijker opgeslagen en afgevoerd kan worden. De grootste gevolgen hiervan zijn rioleringen die overstromen en beken en rivieren die buiten hun oevers treden. Om die problemen tegen te gaan, voorziet Stormtech een snelle, kwalitatieve en betaalbare oplossing. De Stormtech infiltratietunnels worden voornamelijk onder parkeerterreinen, wegen en bebouwde oppervlakken geplaatst om het regenwater tijdelijk vast te houden voordat het definitief in de riolering verdwijnt. Hiermee wordt het risico op overstromingen bij noodweer vermeden.

Stormtech

Supermarkt Sijsele

 

Waar het regenwater vroeger in de natuurlijke grond verdween, stapelt het zich nu op de bouwgrond op en verdwijnt het vaak in een keer naar de rioleringen waardoor overstromingen ontstaan. Er zijn verschillende mogelijkheden om de problemen rond de afvoer en opslag van regenwater tegen te gaan. Niet al die mogelijkheden bieden echter in iedere situatie een even efficiënte oplossing. Een specifiek voorbeeld daarvan vinden we in de gemeente Sijsele, waar een nieuwe supermarkt gebouwd wordt. Daar probeerden ze 245m³ parkeerterrein te infiltreren aan de hand van een buffer die het regenwater tijdelijk vasthoudt voordat het in de riolering verdwijnt. Concreet gaat het om 13 regenwaterputten die elk een inhoud van 20 000l hebben. Een belangrijk detail is hier echter dat het niveau van het grondwater zich op ongeveer 1,6m onder de grond bevindt en dat creëert een groot probleem. Doordat het niveau van het grondwater zo hoog is, kunnen de regenwaterputten niet optimaal benut worden want die bevinden zich op hetzelfde niveau als het grondwater. Het gevolg daarvan is dat ze telkens al voor de helft met dat grondwater gevuld zijn en dus elk geen 20 000l kunnen opslaan.

 

In deze specifieke situatie bieden de Stormtech infiltratietunnels de ideale oplossing. De infiltratietunnel, in dit geval de SC 740, komt slechts 1,03m onder de grond waardoor het in geen geval in aanraking met het grondwater komt. Door de 13 regenwaterputten om te vormen naar 106 infiltratietunnels, wordt het probleem met het grondwater dus opgelost en kan het regenwater gemakkelijk geïnfiltreerd worden en vertraagd naar de riolering afgevoerd worden.

 

Efficiënte en snelle oplossing

 

De grootte van het model van de infiltratietunnel was in het geval van de supermarkt cruciaal. Omdat de tunnels veel kleiner zijn dan sommige andere infiltratiesystemen, ontstaan er minder snel problemen omtrent de aanraking met grondwater en dergelijke. De grootte is echter niet het enige voordeel van de Stormtech infiltratietunnels. Zo worden de tunnels snel en manueel geplaatst en functioneren ze voor zowel grote als kleine volumes. De tunnels kunnen ook gemakkelijk manueel over elkaar geschoven worden waardoor de installatieduur aanzienlijk daalt. Het gaat dus om lichte en compacte modellen die bovendien ook sterk zijn door hun boogontwerp. Het boogontwerp zorgt er namelijk voor dat ze een hoge belasting kunnen weerstaan. Daarenboven hebben de Stormtech modellen een lange levensduur waarbij onderhoud slechts een beperkte rol speelt. Voor meer informatie kunt u terecht op www.sbp.be.