Interview

Ook bitumineuze daken geschikt voor regenwaterrecuperatie

3 juni 2019

Een bitumineuze dakafwerking wordt gemakkelijk van de hand gewezen als ongeschikt voor regenwaterrecuperatie met hergebruik. Onterecht, wijzen door VITO uitgevoerde testen op het DuO dakmembraan van fabrikant De Boer uit. Het regenwater blijkt perfect geschikt voor de gebruikelijke bestemmingen: toiletspoeling, wasmachine, schoonmaak, tuinbesproeiing. Meer uitleg krijgen we van Roel Van den Bergh, sales manager Benelux van De Boer.

Waarom liet u dit onderzoek uitvoeren?

Roel Van den Bergh: “Vroeger werden in bitumineuze dakbedekkingen soms teerhoudende producten toegepast, waardoor tijdens de gebruiksfase PAK’s oftewel polycyclische aromatische koolwaterstoffen konden vrijkomen. Intussen is de technologie enorm geëvolueerd. De hoogwaardige dakmembranen die wij vandaag produceren, vertonen geen enkele verwantschap meer met die vroegere oplossingen en zijn wel degelijk geschikt voor regenwaterhergebruik. Om definitief komaf te maken met alle voorbijgestreefde vooroordelen, wilden we dat zwart op wit aantonen via een kwaliteitsborging. Vandaar dat we VITO om een onafhankelijke studie hebben gevraagd.”

 

Wat werd er precies getest?

Roel Van den Bergh: “In 2011 hebben we met ons dakmembraan DuO, het topproduct uit ons gamma, een proefopstelling voor regenwateropvang opgesteld. VITO heeft toegekeken op de parameters die bepalend zijn voor de kwaliteit van regenwater. De eerste drie maanden werden dagelijks stalen geanalyseerd op kleur, totaal organische koolstoffen, totaal stikstof en totaal fosfor. De resultaten waren positief. Wel wordt aanbevolen dat je pakweg de eerste maand na plaatsing de dakhuid grondig laat spoelen en dus het regenwater pas na die inloopperiode effectief gaat hergebruiken, maar dat geldt voor elk soort dakafwerking. Verder werden gedurende een jaar maandelijkse controles uitgevoerd op de aanwezigheid van metalen en PAK’s. Ook hier doken er geen problemen op. De algemene conclusie luidde dat het opgevangen regenwater geschikt is voor het normale hergebruik. Goed om te weten, gezien het toenemende belang, de stijgende frequentie en de ecologische noodzaak van regenwaterrecuperatie. Hergebruik van hemelwater drukt het drinkwaterverbruik, voorkomt dat de riolering wordt overbelast en gaat wateroverlast tegen.”

 

Topproduct

 

U noemde het geteste dakmembraan DuO uw topproduct. Waarom?

Roel Van den Bergh: “DuO verenigt op een unieke wijze twee eigenschappen van bitumineuze membranen in eenzelfde product. Rond een wapening in composiet, een mix van glasvezel en polyester die sterkte en stabiliteit garanderen, zit er een SBS coating aan de onderzijde en TPO aan de bovenzijde. SBS is elastisch, heeft een grote kleefkracht, een lage vloeitemperatuur en is erg soepel en dus vlot verwerkbaar. TPO, een verdere ontwikkeling van het meer gebruikelijke APP, is plastisch, heeft met andere woorden een grotere hardheid en is UV-bestendig.”

 

“Naast die unieke combinatie hangt de kwaliteit van een dakmembraan in belangrijke mate af van de gebruikte grondstoffen en de verhouding daartussen. Voor DuO hebben we een hoogwaardige formulatie en een specifiek productieproces ontwikkeld. We gebruiken een eigen procedé om leislag in de toplaag te walsen. Die specifieke productiemethode maakt dat we een leislagverlies tussen 0% en 10% hebben, terwijl de norm NBN EN 12039 spreekt over een leislagverliestolerantie tussen 0% en 30%. Omdat de leislag zo goed in de toplaag is gewalst, komt het regenwater slechts minimaal in contact met het bitumineuze gedeelte. Die karakteristiek en de hoogwaardigheid van de membraansamenstelling verhoogt ook de levensduur en versterkt het vlakke, esthetische aspect van de dakafwerking. Voor DuO kunnen wij een op daadwerkelijke metingen gebaseerd levensduurrapport van 35 jaar voorleggen, uiteraard mits voldaan is aan bepaalde voorwaarden zoals een kwaliteitsvolle plaatsing en een correct gebruik. In het kader van dat levensrapport maken we elke vijf jaar op diverse daken in heel de wereld een uitsnijding. Erkende en onafhankelijke laboratoria gaan dan aan de hand van dat staal na of de dakhuid nog aan de kwaliteitsvereisten beantwoordt.”

 

Is DuO geschikt voor alle toepassingen?

Roel Van den Bergh: “Er bestaan diverse varianten, onder andere voor renovatie, voor toepassingen met strenge brandveiligheidseisen, voor de aanleg van een groendak en andere. Voor alle duidelijkheid: in het geval van een groendak wordt regenwaterrecuperatie enkel gebruikt om de tuinen te besproeien. Verder hebben we een DuO CRW versie, wat staat voor Cool Roof White. Een witte coating aan de bovenzijde zorgt voor een verhoogde reflectie van het zonlicht, wat opwarming van het onderliggende gebouw tegengaat en de efficiëntie van eventueel geïnstalleerde zonnepanelen verhoogt. Een andere speciale DuO uitvoering heeft een actief luchtzuiverende titaniumoxidecoating die NOx reducerend werkt. Voor al die varianten geldt dat DuO de ontwerper en de uitvoerder veel vrijheid biedt en een heel mooie, perfecte afwerking van onder andere hoeken, koepels en andere details toelaat.”

 

Ondersteuning

 

Bieden jullie architecten ondersteuning?

Roel Van den Bergh: “We beschikken over een technisch expertisecentrum waar ontwerpers terecht kunnen met al hun vragen en voor een specifieke dienstverlening. Zo maken wij indien gewenst windlastberekeningen voor gebouwen, gebaseerd op de locatie en de omgevingsomstandigheden. Wij voeren ook dakinspecties uit om de staat van een bestaand plat dak te evalueren en een advies te formuleren voor een eventuele renovatie.”

“Daarnaast organiseren wij interne opleidingen. Die zijn in eerste instantie bedoeld voor dakdekkers, maar ook architecten die meer willen vernemen over de typische kritische punten zoals opranden, hoeken, luchtdoorvoeren, koepels en afschot, zijn daar welkom.”

 

“Tot slot bieden wij, naast de wettelijke productgarantie van tien jaar, de mogelijkheid tot een tienjarige applicatiegarantie via een specifieke verzekeringspolis.”

Nuttige links