1. Waternet Kantoorgebouw, Amsterdam

 

Naam project                  

Waternet kantoorgebouw

Architect                           

Attika Architekten

Ligging                                

Amsterdam, NL

Opdrachtgever               

Waternet

Aannemer                        

ABC Arkenbouw

Datum realisatie            

2011

Waternet kantoorgebouw, Amsterdam (Attika Architekten)

Op 26 januari 2011 trok sleepboot Anny het door Attika Architekten ontworpen drijfgebouw voor Waternet over het IJ. Eindbestemming was de nieuwe werkhaven aan de Papaverweg, waar het drijfgebouw midden tussen de drijfvuilboten van Waternet ligt.

 

Het nieuwe Waternet steunpunt aan de Papaverweg vormt een bijzondere plek in het toekomstige stedelijk woongebied. Attika won de prijsvraag met een stoere, havenachtige architectuur, bijgebouwen in containerlook en een utilitaire bestrating. De hoofdvorm is een stoer en strak vormgegeven gebouw, dat met een gevel van riet ook een behaaglijk en natuurlijk karakter heeft.

 

Opbouw

 

Het drijflichaam van het kantoorgebouw bestaat uit betonnen, waterdichte kuipen die aan elkaar gekoppeld zijn. De buiten- en binnenwanden hebben een structuur in houtskeletbouw.

 

De rieten gevel toont het duurzame karakter van het drijvend gebouw.

 

Het gebouw is zoveel mogelijk ontworpen in de cradle to cradle filosofie. Het gebouw kan volledig worden gedemonteerd tot herbruikbare of biologisch afbreekbare onderdelen. De structuur in houtskeletbouw en de rieten gevel spelen daarbij een zeer positieve rol. En ook het gebouw zoals het is, niet gedemonteerd, is bijzonder C2C. Het kan, als de omstandigheden er om vragen, in zijn geheel verplaatst worden om op een andere locatie een nieuw leven te beginnen.

Waternet kantoorgebouw, Amsterdam (ABC Arkenbouw)

2. Drijf, Lelystad

 

Naam project                  

Drijf

Architect                           

Attika Architekten

Uitvoerder                       

ABC Arkenbouw

Ligging                                

Lelystad, NL

Datum realisatie            

2012

ABC Arkenbouw en Attikal Architecten

Het project ‘Drijf’ bestaat uit acht drijvende woningen die werden ontworpen door Attika Architekten. De woningen liggen in de Warande, een nieuwe wijk ten zuiden van Lelystad, Nederland.

 

De opdracht voor het ontwerp en de bouw van de woningen kwam van acht gezinnen die zich verenigden in een collectief. Attika vertaalde de ideeën van de toekomstige bewoners in een samenhangend geheel dat bestaat uit acht energiezuinige, onderhoudsarme en duurzame drijvende wooneenheden.

 

De kleuren van de woningen verwijzen naar een groep watervogels. Het zijn samenhangende, natuurlijke kleuren met daarbinnen voor iedere woning een eigen, karakteristiek kleurenpalet.

 

Opbouw

 

Het drijflichaam van de woningen bestaat uit een betonnen, waterdichte kuip. Doordat er geen tussenwanden nodig waren in de betonnen kuip, is de benedenverdieping van de woningen volledig vrij indeelbaar.

 

De buiten- en binnenwanden hebben een structuur in houtskeletbouw.

 

De lengte van de woningen bedraagt 14,5 tot 18 meter. Het gemiddelde woonoppervlak bedraagt ongeveer 171 m². De inhoud van de woningen is circa 493 m³ en de waterwoningen wegen circa 150 ton.

 

De woningen werden in een atelier gebouwd en over het water naar hun definitieve plaats gesleept.

 

Toegankelijkheid

 

De woningen worden ontsloten door middel van een (flexibele) loopbrug.
 

Drijf, Lelystad (Attika Architekten en ABC Arkenbouw)

3. Drijvende woningen, Utrecht

 

Naam project                  

19 woningen

Architect                           

Aquatecture

Ligging                                

Utrecht, NL

Opdrachtgever               

ABC Arkenbouw

Datum realisatie            

-

Drijvende woningen, Utrecht (Aquatecture)

Het Nederlandse architectenbureau AquaTecture ontwierp aan de Burt Bacharachstraat in de Vinex wijk Leidsche Rijn te Utrecht in opdracht van ABC Arkenbouw 19 drijvende woningen.

 

 “Het bijzondere aan dit project is dat het gezien kan worden als een voorbeeld van de veranderende koers van de Nederlandse overheid ten aanzien van het waterwonen. Waar in het verleden eerder een uitstervingsbeleid werd nagestreefd ten aanzien van drijvende woningen door overheidsinstanties en stedenbouwkundigen, maakten drijvende woningen in een vroeg stadium onderdeel uit bij de ontwikkeling van deze wijk.

 

Doordat stedelijke gebieden steeds dichter bebouwd worden en er door klimaatveranderingen grotere pieken in neerslag optreden, ontstaat er een groter risico op wateroverlast doordat het water niet meer op natuurlijke wijze afgevoerd kan worden. Om dit risico in de toekomst te kunnen beperken, wordt in Nederland de watertoets gehanteerd.

 

Hierbij dient bij nieuw te ontwikkelen gebieden rekening gehouden te worden met opvang van overtollig water, wat bij de ontwikkeling van Leidsche Rijn resulteerde in de aanleg van kanalen welke als waterbuffers fungeren. Noodzakelijke maar ook kostbare vierkante meters die echter niet alleen als waterbuffer gebruikt hoeven te worden.

 

Door deze ruimte tevens te benutten voor drijvende woningen werd er niet alleen efficiënt omgegaan met meervoudig ruimtegebruik, maar kon men tevens tegemoet komen aan de wens van een gedifferentieerd woningaanbod.

 

Vanuit de opdrachtgever bestond er de wens een zo gevarieerd mogelijk straatbeeld te creëren met een minimum aan middelen. Om hieraan tegemoet te komen, ontwierp AquaTecture een basiswoning welke uitgebreid kon worden met verschillende opties, zoals een omloop, luifels, relingen of een andere dakopbouw. Tevens kregen de bewoners de gelegenheid een keus te maken uit een van te voren vastgesteld kleurenpalet voor de verschillende gevelmodules. Door veel aandacht te besteden aan het ontwerpstramien en de plaatsing van de ramen en deuren is er een grote flexibiliteit aan indelingsmogelijkheden waardoor geen enkele woning hetzelfde vloerplan heeft.

 

Stedenbouwkundig gezien is de variatie verder geoptimaliseerd door de woningen te clusteren in relatie tot de zichtassen van de omgeving en binnen elk cluster de woningen ten opzichte van elkaar te spiegelen, te roteren en te laten verspringen.

 

Doordat de woningen in een afgesloten water kwamen te liggen, moesten de woningen nadat ze over het water naar Utrecht vervoerd waren, nog een aantal kilometers over de weg vervoerd worden om vervolgens weer in het water aan de Burt Bacharachstraat te water te worden gelaten. Door het grote volume en gewicht van ca. 85 ton per woning moest de A2 tijdelijk afgesloten worden, en omdat er ook nog een zware storm ten tijde van de tewaterlating woedde, werd het al met al een spectaculaire, maar gelukkig geslaagde operatie.” Redactie: Aquatecture

Drijvende woningen, Utrecht (Aquatecture)