Waterbewust bouwen

Ervaring met infiltreren onder gebouwen, laat het ons weten!

14 december 2016

Heeft u projecten gerealiseerd waarbij er geïnfiltreerd wordt onder het gebouw?

Het infiltreren van hemelwater vormt sinds de inwerkingtreding van de GSV Hemelwater (2013) een vaste constante in de meeste bouwprojecten.  Wanneer de plaatselijke terreinkenmerken van een project het niet toelaten om te voldoen aan de bepalingen van de verordening hemelwater, bijvoorbeeld wanneer men voorziet om het terrein volledig te bebouwen, dan kan men als aanvrager een gemotiveerde afwijkingsaanvraag indienen.  

 

Meer en meer vergunningverleners leggen echter op om te infiltreren onder het gebouw. In sommige gevallen beslist de architect zelf om het infiltratiegegeven te integreren binnen de overdekte constructie.

NAV is op zoek naar architecten die hier ervaring mee hebben. Heeft u een project op particulier domein gerealiseerd met een infiltratievoorziening onder het gebouw? Laat het ons dan weten.

 

 

Bezorg ons uw projecten!

 

NAV is op zoek naar referentieprojecten van diverse schaal  waar een infiltratievoorziening gerealiseerd werd onder een gebouw.

Heeft u een dergelijk project gerealiseerd of lopen? Stuur dan een mail naar silvia.denolf@nav.be.          

De voorbeelden kunnen worden opgenomen in een publicatie van NAV.